Lange samenstellingen

In het Nederlands (en Duits) worden samengestelde woorden aan elkaar geschreven. Een recent voorbeeld is ‘Catshuisbranddebat’, Cats-huis-brand-debat. Dat is dus een debat over de brand in het huis van Cats.

Uitgebreider gezegd: dat is een debat in de Tweede Kamer (over de informatievoorziening over de juridische aspecten en handelwijzen rond) de brand in het huis (dat nu als ceremoniële ambtswoning van de minister-president dient) dat vroeger van Jacob Cats was.

In het Engels worden samenstellingen meestal los geschreven. (In het Nederlands van mensen die niet goed hebben leren spellen soms ook.) Daardoor valt in het Engels minder snel op hoe lang zo'n samenstelling is, waardoor ze in die taal soms nog langer en onduidelijker zijn dan in het Nederlands.