Isisisme (4)

(Toelichting bestandsnaam hier.)

Trend

Het overbodig gebruik van een extra persoonsvorm ‘is’ is echt een trend. Ik denk dat het over 80 jaar in de danmalige ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) helaas vermeld zal staan als helemaal correct of zelfs verplicht.

Waarom ik dat denk? Omdat ik een dag of wat terug al weer het vierde voorbeeld live in een natuurlijke taalsetting spotte. De voorgaande drie staan hier.

Attestatie (noot)

Op 12 mei 2013 gehoord in het tv-programma ArtMen, aflevering 5 over Rotterdam.

Die ene presentator (de andere bleek later David Bade, ken ik ook niet) heeft zo’n bekend hoofd, maar ik had geen idee wie hij is. Toen ik het later nazocht bleek zijn naam Jasper Krabbé, een zoon van Jeroen Krabbé. Inderdaad lijkt hij wel wat op hem.

Maar ik vond hem waarschijnlijk vooral zo bekend doordat ik hem eerder op tv gezien heb, namelijk in De Wereld Draait Door, op 22 februari 2012, blijkt. Daar sprak hij over een project dat behelsde: “Gedurende anderhalf jaar legde Jasper Krabbé in tekeningen telkens een ander aspect van zijn vrouw en tevens muze Floor Claus vast.

Maar ter zake. In het programma ArtMen kwam o.a. kunstenares Madeleine Berkhemer aan het woord en er werd werk van haar getoond. Ook haar kende ik niet, want ik weet niks van beeldende kunst.

De aflevering is behalve via de link die ik hierboven al gaf, ook via Uitzending gemist te bekijken. Het item met Madeleine Berkhemer begint om 13m33s, en concreter op 14m16s. De uiting waar ik het eigenlijk, na alle omtrekkende bewegingen, over wilde hebben, start op 14m48s. Ik citeer letterlijk:

Het mooie is, is dat het iets heel mannelijks is, wat dan door middel van die panty‘s weer iets …, ja iets vrouwelijks, iets intiems krijgt.

Net als bij eerdere attestaties zou het eventueel ook ‘is dus’ kunnen zijn, maar ik denk toch echt dat het “is, is” is. (noot)

Waarvan akte.Toelichting bestandsnaam

Een off-topic uitleg:

Die laatste ‘i’ i.p.v. ‘e’ in de bestandsnaam van dit artikel (isisismi.htm) betekent niks. Die ‘i’ had eigenlijk een ‘4’ moeten zijn, isisism4.htm, vanwege de vierde attestatie (noot) van het besproken taalverschijnsel. Maar dan kwam deze nieuwe file in sitemap.htm voor de oudere file isisisme.htm te liggen: in ASCII – anders dan in EBCDIC – liggen de cijfers namelijk onder (liggen onder, of staan boven of komen voor?) de letters.

Vandaar die i, met doornummermogelijkheid richting j, k enz., voor als ik nog meer isisismes ga waarnemen waaromheen een verhaaltje te vertellen is.

Waar een mens zich al niet druk over kan maken. Puntjes op de i, daar hou ik wel van.


Verantwoording gebruik woord ‘attestatie’

Ik gebruik het Nederlandse woord ‘attestatie’ misschien verkeerd, want in Van Dale 13 staat niet de betekenis die ik bedoel. Misschien is het een taalkundige vakterm? Ik leid het woord af van wat ik me uit met Engels herinner, meestal in de vorm ‘not attested’, gezegd van bijvoorbeeld een woordvorm in een vroeger gesproken taal, die op basis van reconstructies en analogieën zou moeten of kunnen hebben bestaan, maar die in het beschikbare, overgeleverde taalmateriaal (dat niet altijd even uitgebreid is, dus het zegt niet alles) niet feitelijk is aangetroffen.

Men zet er vaak een sterretje voor, om het hypothetische karakter te benadrukken.

Hier in deze artikelen heb ik het over het wel aantreffen van taalverschijnselen, in mijn eigen Nederlandse taal van nu. Attestaties dus. Zonder sterretje.

In deze uitleg van de Germaanse tak van de Indo-Europese taalfamilie worden de woorden ‘to attest’ en ‘attestation’ weer wat anders gebruikt, namelijk voor hele talen. Voorbeelden:

The historically attested Germanic languages [...]”.

However, at some point Proto-Germanic had come to assume the character of a new language. In their reconstructions of this unattested language, linguists attempt to arrest it at its most advanced age [...]”.

First Germanic Attestations”.

Old Frisian is most closely related to Old English but is not attested until the 13th century, eventually transitioning into modern Fries.


Toch niet!

Bij nadere beluistering ben ik van mening dat Madeleine Berkhemer toch wel degelijk “is dus” zei en niet ‘is, is’.

Ik had het gewoon mis dus, dit hele artikel is leeg, het bevat geen enkele wezenlijke informatie. Maar ja, ik heb het nou toch al geschreven, dus nou laat ik het ook maar staan ook. Why not?

750 zinloos verbruikte woorden, maar ze raken niet op, dus het geeft niet.


Toevoeging 15 april 2017, na een opmerking die ik las in vertalers­discussie­rondzendlijst Lantra-L: het verschijnsel komt ook in het Engels voor. Double copula noemen ze het daar, dubbele koppelwerkwoorden.

Dit Wikipedia-artikel gaat erover.