Gaan de ronde (1)

Eerder ook al

Dit gaat over een verhaspeling die in opkomst is, je zou zelfs kunnen zeggen, die de ronde doet. Want het staat me vaag bij dat ik het de avond ervoor ook al ergens in het wild had aangetroffen. Maar ik weet niet meer waar, dus dan telt het niet.

Wat is ‘het’? Het verschijnsel. De uitdrukking. Ik had haar gehoord, de uitdrukking. Hem, haar. Denk ik.

Dak erop

In het Radiojournaal van Radio 1 is zij wel aantoonbaar voorbijgekomen, op 8 september 2011 vanaf 08:00 uur.

Het ging over het tennistoernooi US Open, iets met Nadal, regen, te natte en daardoor glibberige tennisbanen of althans lijnen. Een bijdrage van Marcella Mesker.

Ik citeer letterlijk vanaf ca. minuut 39:15, het uitzendtijdstip was dus 8:39:15. Lara Rense:
Wordt het niet eens tijd voor een dak boven dat stadion?

Hierop bestond Marcella Mesker het om te antwoorden:
Zou je zeggen van wel, die, eh, verhalen gaan natuurlijk nu zeker de ronde.

Dat is een contaminatie van twee of drie uitdrukkingen:
‘Het verhaal gaat dat ...’
en:
‘Het verhaal doet de ronde dat ...’
of:
‘(De) verhalen doen de ronde dat ...’

Signaleren

Geen kritiek, want het is natuurlijk niet makkelijk om live in een paar minuten op de radio even alles perfect te doen. Dat geldt ook als het je vak is. Iedereen kan een foutje maken. Zelf zou ik er helemaal niks van bakken.

Ik wou het taalverschijnsel alleen even signaleren.


Naschrift 23 januari 2012: zelfde uitdrukking opnieuw tegengekomen.

Naschrift 23 februari 2012: en weer.