Copyright 2023, R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved.

Talen Inhoudsopgave Inleiding


Opmerkingen bij Vzajku (inhoudelijk)

Deïsme

, vertaald uit het Engels.

Dit zijn in feite de ideeën van het Deïsme en Intelligent design. Ik kende die niet toen ik in 1988 mijn tekst schreef, of in elk geval herinnerde ik me in 2013, toen ik mijn Engelse commentaar hierop schreef, niet dat ik er toen van wist. Ik dacht dat het originele ideeën van mezelf waren, maar later zag ik in dat ik alleen heb geherformuleerd wat anderen lang voor mij ook al hadden gedacht.

Zelf ben in ondertussen opgeschoven naar een volledig atheïsme. Het verbaast me nog steeds dat de complexiteit die we om ons heen zien, ontstaan is uit elementaire deeltjes zoals bosonen, maar ik heb nu geen God meer nodig om te verklaren wat me verbaast en fascineert.

Ontvolking

Toen ik dit schreef in 1988, wist ik niets over ontvolkingscomplottheorieën of de NWO (New World Order). Misschien bestonden die toen nog wel niet.

Ik bedoelde in elk geval geen gedwongen ontvolking, niet door giftige vaccins of op wat voor manier dan ook.

Wat ik voorstond was, en is nog steeds, een langzame, natuurlijke reductie van de bevolking door vrijwillig de voortplanting in te perken. Gelukkig gebeurt dit nu (2013 en ook 2023) al over de hele wereld, want het vruchtbaarheidscijfer gaat overal omlaag, behalve in subsahara-Afrika en in enkele moslimlanden.

Een paar jaar nadat ik het pamflet schreef dat inmiddels gepubliceerd is en dat ik nu becommentarieer, hoorde ik van een ‘New World Order’, maar dan zo opgevat als dat de VS met geweld immorele dictators af zou zetten. Ik verwachtte dat begin 1991, maar het gebeurde pas in 2003, op valse gronden.

Ik maakte hier een toespeling op die ontwikkelingen in 1991. Dat schreef ik op 26 februari 1991 en ik publiceerde het 16 jaar min twee weken later op mijn website, op 12 februari 2007.

Abraham, Philistines and Palestinians

Was Abraham een Jood? Ook de Arabieren zien hem als hun stamvader. Is het verhaal over Abraham historisch? De meeste geleerden denken van niet. Kijk eens wanneer de bijbelboeken geschreven werden in vergelijking met hun traditionele volgorde, en lees over de bewijzen, of het gebrek daaraan, voor een historische bijbel.

De Filistijnen waren waarschijnlijk geen Semitisch volk, zoals de Joden en Arabieren wel zijn, maar ze kwamen eerder van wat later de Griekse eilanden zouden worden. De namen Filistijnen en Palestijnen zijn wel etymologisch verwant, maar de volkoren zijn dat niet. Dat wil zeggen, etniciteit, taal en genen vielen oorspronkelijk vaak wel samen, maar niet meer bij beschouwing van langere historische perioden. Het zou zomaar kunnen dat sommige Palestijnen – en trouwens ook Joden – wat erfelijk materiaal gemeen hebben met de oude Filistijnen, ook al zijn hun culturen, religies en talen heel anders.

Toen ik die teksten schreef in 1988 and 1989 wist ik daar allemaal niks van, en ik heb het ook niet goed uitgezocht. Dat was toen ook lastiger dan tegenwoordig.


Copyright 2023, R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved.