De helft stiller?

4–

Decibel

Het gaat hier over een van de citaten waarover ik dit artikel schreef.

Radio 1 Journaal

De citaten komen uit het Journaal van de nieuwszender van de Nederlandse publieke omroepen, Radio 1. De uitzending was op 12 november 2009 en is hier na te luisteren.

Op tijdstip 0:23 wordt het onderwerp, namelijk lawaai van oudere treinen die tijdelijk rijden op de hogesnelheidslijn, genoemd in het nieuwsbulletin, maar dan zonder kwantificaties. Verderop, in het uitgebreidere Radio 1 Journaal, komt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan het woord, van tijdstp 5:25 tot 6:40.

Letterlijke citaten: Presentator:

Uit onderzoek van TNO blijkt dat vooral de treinen die tijdelijk op het traject rijden, geluidsoverlast veroorzaken. Daar klagen omwonenden over.

Minister Eurlings:

want de Thalys-trein, de echte 300 km/h trein, die is nu gemeten en die blijkt maar de helft van het geluid te produceren.
[...]
en dat maakt dus dat de ouderwetsere trein twee keer zoveel geluid maakt dan [sic] die moderne Thalys [...]

De Heraut

Bij het zoeken naar het originele TNO-rapport kwam ik dit artikel tegen in de lokale krant ‘De Heraut’, waaruit ik citeer:

Hoewel de geluidshinder volgens het TNO rapport groter is dan verwacht, zou die in 2009 nog wel binnen wettelijke norm blijven. In 2010 echter niet meer. De Traxx treinen maken liefst 9 dB, of wel twee maal meer herrie dan de Thalys treinen waarmee op het tracé ook proef gereden is.

”Twee maal meer herrie” vind ik op zich al vaag, maar hoe dat te rijmen is met 9 dB is mij echt een raadsel. 9 dB betekent 8 keer zoveel geluidsvermogen, ofwel 2 wortel 2 keer zoveel geluidsdruk.

Wat is het echt?

Brief aan de Tweede Kamer

Hier staat een brief van minister Eurlings aan de Tweede Kamer. Citaat:

De eerste resultaten van deze metingen wijzen uit dat de geluidsproductie van de Thalys bij 160 km/uur ca. 9 dB(A) lager is dan de gemeten waarden op 7 september, zoals weergegeven in het rapport van TNO.

En verderop staat nog:

Door het uitvoeren van extra onderhoud zijn de wielen van het huidige (HST-prio) materieel gladder gemaakt. De metingen van 7 november laten ook hier zien dat het geluid ca. 2 - 4 dB(A) lager is dan wat er uit de metingen op 7 en 10 september is gekomen. Door deze constatering heb ik het vertrouwen dat deze maatregel leidt tot een lagere geluidsproductie.

TNO-rapport

Het TNO-rapport waarop de minister zijn brief baseert, zit er als bijlage bij. Daarin staat andere getallen (5 dB resp. 5-7 dB) dan de minister noemt, maar dat komt misschien omdat de hele situatie ingewikkelder is en er nog meer metingen en rapporten zijn.

Hier en hier staan duidelijker weergaven van dezelfde brief.

Ik vind “de helft van het geluid” en “twee keer zoveel geluid” geen erg duidelijke aanduidingen, ik had liever de decibels gezien, ook al zeggen die ook niet iedereen alles.

Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden