De helft stiller

4–

Decibel

Het gaat hier over een van de citaten waarover ik dit artikel schreef.

NRC

Ik citeerde uit een artikel in de NRC van 29 dec 2009 getiteld “Muziek helpt tegen suizende oren”. Daarin staat o.a.:

Tinnitus, (hinderlijk oorsuizen) is in principe te dempen met muziektherapie. Duitse onderzoekers lieten tinnituspatiënten een jaar lang luisteren naar muziek waaruit de frequenties rond de toonhoogte van een voor hen hinderlijke toon waren weggefilterd.

De tinnitustoon klonk na dat jaar gemiddeld twintig procent zachter bij de mensen die geregeld naar de aangepaste muziek hadden geluisterd.

Wat is het echt?

Het onderzoek blijkt gedaan te zijn door Hidehiko Okamoto, Henning Stracke, Wolfgang Stoll en Christo Pantev. Een synopsis (abstract), waarin geen cijfers genoemd worden, staat hier.

De volledige tekst is hier, tegen betaling van 10 Amerikaanse dollars in te zien en te downloaden. Het artikel bevat slechts 4 pagina’s.

Op blz. 3, onder de kop “Methods”, onderkop “Measurement of Subjective Tinnitus Characteristics”, onderonderkop “Loudness”, staat uitgelegd hoe de door de proefpersonen ervaren storende geluiden gemeten zijn. Ik citeer:

Tinnitus loudness was measured weekly on a continuous visual analog scale ranging from 0 (no tinnitus) to 100 (extremely loud tinnitus). Before the study, a baseline period of 4 weeks was surveyed. To compare treatment effects between subjects, we first normalized the tinnitus loudness means across months 1–6 and months 7–12 relative to the baseline period mean, [...]

Schaal

Het resultaat van 20 procent van dit onderzoek heeft dus niets te maken met geluidsvermogen, ook niet met decibellen, maar met subjectieve waarderingen van de proefpersonen op een schaal van 0 tot 100. Daarnaast werden fysieke hersenmetingen gedaan met een MEG (magneto-encefalograaf).

Het wordt mij niet helemaal duidelijk of die 20% nu overkomt met 20 punten op die schaal van 0 tot 100, of met 20 procent van de waarde die men hier “baseline” noemt: stel dat een proefpersoon oorspronkelijk aangaf een tinnitus van 60 te ervaren, zou dan een afname van 20% overeenkomen met 12 punten (20% van 60) op die schaal of met 20 punten (20% van 100)?

Het heeft allemaal te maken met meetschalen, in het Engels scales of measure. Zie ook Stevens.

Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden