Uitlegbrief; meer tweets

Had wel gemoeten

Op 17 maart uit tijdgebrek en eind mei/begin juni door gebrek aan internetfaciliteiten, had ik mijn voorgaande twee artikelen over dit onderwerp geschreven zonder eerst te googelen wat er zoal door anderen over geschreven was. Dat had natuurlijk wel gemoeten.

We kunnen het ook positief bekijken: ik gaf mijn eigen visie onbeïnvloed.

Veel te vinden

Er blijkt heel wat te vinden, bijvoorbeeld door te zoeken op de naam van de hoofdpersoon, Nourdin Belhadi.

Twee vindplaatsen haal ik eruit:

Brief handenweigeraar HvA uitgelekt op de site van regionale omroep AT5, waarin wordt gewezen op een uitlegbrief van Nourdin Belhadi, gericht aan zijn collega-docenten.

Die brief staat hier bij GeenStijl, vanaf het kopje “De brief van de HvA-docent, die geen dameshanden schudt”.

Overduidelijk

Uit die brief van Nourdin Belhadi citeer ik:

Zoals ik al eerder meldde vormt de profeet Mohammed een centrale factor in de Islam. Ik wil zijn voorbeeld ook volgen in zijn handelen.
[...]
De profeet heeft nooit de hand geschud van vrouwen die huwbaar voor hem waren en hier regels over opgesteld. In dit opzicht wil ik dit ook navolgen richting mijn collega’s. Dit heeft niets te maken met disrespect of het niet waarderen van vrouwelijke collega’s. Er zal niets veranderen aan dit goede contact tussen mij en mijn vrouwelijke collega’s. Het enige dat ik wil praktiseren, is dat ik mij onthoud van het schudden van handen met de vrouwelijk collega’s.
”.

Daaruit blijkt m.i. zonneklaar dat mijn hypothese 2 de juiste is. Het weigeren een vrouw de hand te schudden is geen uiting van minachting, maar juist van respect en terughouding.

Om het maar eens heel grof op z’n Hollands te zeggen: je blijft (als heteroman) met je poten van vrouwen af, tenzij het in heel bijzondere omstandigheden acceptabel is een vrouw wel aan te raken. Voor westerlingen is een beleefde begroeting zo’n bijzondere omstandigheid, voor sommige anderen niet. Alleen daar zit het verschil in zienswijze.

Het is in de Nederlandse maatschappij momenteel bon ton om die uitleg niet te kunnen of willen begrijpen, of die ook bij wel begrijpen niet te aanvaarden. Dat lijkt mij toch vooral een probleem van de Nederlandse samenleving, niet van de moslims daarin.

Hopelijk verandert deze waan van het decennium mettertijd weer en gaan mensen weer meer logisch nadenken.

Toelichting Sophie in ’t Veld

Inmiddels heeft D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld in drie tweets ( 1 ,  2 ,  3 ), haar bedoeling verduidelijkt. Daaruit citeer ik:

Maar ik doelde op iets anders: er was grote verontwaardiging over handenschudweigering, als teken van minachting v vrouwen
maar daarbij was men blind dat in alle culturen er 1000 manieren zijn om vrouwen te kleineren. selectieve verontwaardiging dus

Een acceptabele uitleg, vind ik. Ik begreep haar inderdaad verkeerd.


Copyright © 2011 R. Harmsen.
Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.


Toevoeging 27 augustus 2016

The Daily Dot: Immodest proposal Don't shake on it.