Zo dus niet

Inleiding

Dit is mijn reactie op een artikel van Hassnae Bouazza, dat ik las op Frontaalnaakt.nl, de site van Peter Breedveld, onder de titel Andries Knevel: het Kwaad met een stropdas voor.

Het artikel staat ook op Hassnaes eigen site Aicha Qandisha, onder de neutralere titel De wereld volgens Andries Knevel.

Kanttekening

Uitgangspunt voor het artikel is een tweet van Andries Knevel, die als volgt luidde (altijd letterlijk citeren, hè, dat is belangrijk):

Het voordeel van #Trumpgate is wel dat we nu weten dat in 17 Islamitische landen, Joden worden geweigerd. ( ieder nadeel etc.)

Hassnae Bouazza leidde de link in met:

Na een weekend vol ophef over het laatste waanzinnige decreet van Trump om vluchtelingen en mensen uit liefst zeven islamitische landen te weren, kon je natuurlijk wachten op de apologeten.

Het gaat allemaal over het recente decreet van de pas aangetreden president Donald Trump van de Verenigde Staten van Amerika, dat verordonneert dat staatsburgers van de landen Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen voorlopig niet meer worden toegelaten worden tot de VS. Naar verluidt zou echter een uitzondering gelden voor christenen en aanhangers van andere minderheidsreligies in die landen. Dan dus onderscheid niet alleen naar nationaliteit, maar ook naar religie.

Hassnae Bouazza maakt bij de tweet van Andries Knevel een terechte kanttekening: “Dat is natuurlijk niet waar, in de desbetreffende landen worden houders van Israëlische paspoorten niet toegelaten, een behoorlijk verschil.

Inderdaad heb ik wel eens gehoord dat niet alle inwoners van Israël Joods zijn. Er wonen ook Arabieren (zowel christenen als moslims), Druzen, Samaritanen (in zekere zin ook joden, of toch weer niet), en Armeniërs. Verder zijn niet alle Joden ook joden (volgens de best lastige Nederlandse spellingsregels duidt het eerste een etniciteit aan, het tweede een religie) en het wereldhoofdkantoor van het bahá'í-geloof bevindt zich in Haifa, dus in Israël.

Of aan een Israëlisch paspoort af te lezen is welke religie iemand heeft, en welke etnische achtergrond, en of niet-Joodse dan wel niet-joodse Israëli’s in de betreffende moslimlanden wél worden toegelaten, dat weet ik niet. Onder de tweet van Andries Knevel was daar ook wat discussie over, maar duidelijkheid krijg ik er niet door.

Hoe boeiend en belangrijk ook, het is niet het punt dat ik in dit artikel wil behandelen.

Ongerechtvaardigd

De kanttekening die Hassnae Bouazza maakte bij de tweet van Andries Knevel, is relevant en belangrijk. Maar Andries Knevel treft daarvoor geen verwijt, want in 140 tekens kun je nou eenmaal niet alle aspecten van een kwestie uitputtend behandelen.

Waar het mij om gaat, zijn de kwalificaties die mevrouw Bouazza meent te moeten baseren op deze kleine ‘misstap’ van de heer Knevel.

Uiteraard zijn al mijn citaten weer letterlijk en de bron is in de inleiding benoemd:

Na een weekend vol ophef over het laatste waanzinnige decreet van Trump om vluchtelingen en mensen uit liefst zeven islamitische landen te weren, kon je natuurlijk wachten op de apologeten.

Een apologeet is iemand die iets verdedigt, die apologies, excuses, verzachtende omstandigheid voor iets aanvoert. In dit voor het decreet van Trump. Dat Knevel wijst op het gespiegelde toegangsbeleid van zekere moslimlanden, bewijst echter helemaal niet dat hij het decreet goed vindt en dat verdedigt. Het laat alleen zien dat hij het belangrijk vindt deze kant van de zaak ook te belichten.

De racisten die hun racisme openlijk koesteren en altijd weer op zoek gaan naar zogenaamde nuancering. [...] ”

Op geen enkele manier blijkt uit wat Knevel twitterde dat hij een racist zou zijn. Deze leugenachtige en lasterlijke aantijging komt volkomen uit de lucht vallen. De bron kan alleen maar de fantasie van Hassnae Bouazza zijn.

Dat is natuurlijk niet waar, in de desbetreffende landen worden houders van Israëlische paspoorten niet toegelaten, een behoorlijk verschil. Ook laakbaar, want individuen zouden nooit verantwoordelijk gehouden moeten worden voor wat hun regering doet, maar joden weigeren? Nee. Het zijn landen die op gespannen of vijandige voet met Israël staan. Dat is nu eenmaal het smerige politieke spel, Israël mag ook graag mensen weigeren, maar Knevel laat zien dat niet alleen politici moreel verwerpelijke spelletjes spelen.

Uit niets blijkt dat Knevel “moreel verwerpelijke spelletjes” speelt. Mevrouw Bouazza echter wel, right here, in your face.

Of Israël “ook graag mensen mag weigeren”, en op grond waarvan dan, dat weet ik niet. Het is nergens ter sprake gekomen, niet in Bouazza’s artikel en niet in iets waar ze naar linkt, dus alleen al journalistiek en schrijftechnisch gezien slaat de bewering nergens op.

Hoe hij in een tweet niet alleen joden misbruikt om zijn eigen weerzin te legitimeren maar tegelijk van islamitische slachtoffers daders maakt, is misselijkmakend.

Joden misbruiken? Weerzin? Tegen wat precies wel en niet? Ook tegen het decreet van Trump? Mevrouw Bouazza legt niets uit, beargumenteert niets, maar stelt zomaar, in de ruimte.

Dan de bewering dat Knevel “van islamitische slachtoffers daders maakt”. Die zou alleen steekhoudend kunnen zijn als de mensen die door de Trump-regering uit de VS geweerd worden en gaan worden, collectief verantwoordelijk gesteld worden voor het toelatingsbeleid van de regering van het land waarvan ze een paspoort hebben.

Maar zoals diezelfde schrijfster en journaliste Hassnae Bouazza nog maar één alinea geleden terecht opmerkte, is dat niet juist: “want individuen zouden nooit verantwoordelijk gehouden moeten worden voor wat hun regering doet”.

Ik citeer verder uit het artikel:

In een adem door maakt hij zich bovendien schuldig aan wat hij de islamitische landen verwijt: regeringen gelijkstellen aan burgers en burgers straffen voor het beleid van overheden.

Nee, dat doet niet Andries Knevel. Dat doen wel Donald Trump, de regeringen van Israëli-weigerende islamitische landen, én Hassnae Bouazza.

Mevrouw Bouazza was bij het schrijven zo wild en geëmotioneerd aan het denken, dat ze haar eigen foute redeneringen niet meer gescheiden kon zien van wat ze haar opponent onterecht probeerde aan te wrijven.

Kennelijk moeten voor sommigen moslims altijd dader zijn, zelfs wanneer ze openlijk slachtoffer zijn. Zie daar de ontmenselijking in alle lelijke naaktheid.

Een onzinnige bewering, daardoor een leugen en laster. Andries Knevel heeft op geen enkele manier wie dan ook ontmenselijkt.

Wie zich dus afvraagt hoe mensen tot gruweldaden komen, hoeft echt niet ver te kijken. Knevel is zo'n voorbeeld van het Kwaad in onderdrukte vorm met stropdas en een vleug christelijke hypocrisie. Hij zou niet aarzelen joden te slachtofferen om een anti-islam puntje te maken.

Onzin, schandelijke leugens, laster. Zo ga je niet met mensen om, zo debatteer je niet en zo schrijf je geen stukjes.

Hebben we hem, en al die zogenaamde islamcritici die tegenwoordig fantaseren over een nieuwe etnische zuivering, eigenlijk al gehoord over het giftige antisemitisme en de verbijsterende Holocaustontkenning van het Witte Huis? Precies.

Niks “precies”. Dat iemand ergens niks over zegt, of nog niks over gezegd heeft, impliceert géén instemming. Een lasterlijke drogreden van mevrouw Bouazza.

Ik heb het wel vaker geschreven: de culture verwantschap tussen joden moslims is eeuwenoud en niet zo besmet als de euro-joodse.

Waar deze stelling zo opeens vandaan komt, is me een raadsel. Er is geen enkel verband met al het voorgaande.

Knevel kan beter in de spiegel kijken en zich rot schamen in plaats van moreel superieur te doen.

Dat is inderdaad een goed advies. Niet aan Andries Knevel, maar aan Hassnae Bouazza zelf.


PS Er is, bedacht ik me al schrijvende, toch een redenering denkbaar waarvolgens Andries Knevel wel zou zijn uitgegaan van een collectieve verantwoordelijkheid van niet tot de VS toegelaten moslims voor het toelatingsbeleid van hun herkomstlanden. Ik denk dat die redenering foutief is en dat Andries Knevel het zo niet bedoelde. Als mijn hier niet toegelichte redenering wel die van Hassnae Bouazza was, waardoor mijn argumentatie ten dele ondergraven werd, dan moet ze dat zelf maar uitleggen. Ik plaats graag naschriften en biedt graag ruimte aan een weerwoord.

Maar ik weet nu al dat ze dat toch niet gaat doen. Mevrouw Bouazza gaat net als haar vriendje Peter Breedveld principieel nooit op kritiek in. Zij zijn namelijk in hun eigen ogen volmaakt en hoeven nooit meer iets bij te leren. Ik niet resp. ik wel. Nog dagelijks.


Copyright © 2017 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden.