En wat schrijft hij erover?

(Taal)technisch

Tip: de titel is bedoeld met als zinsaccent: ‘En wat schrijft hij erover?’, niet ‘En wat schrijft hij erover?’. Dat je ’t effe weet. Visuele accentueringen komen in de tabtitel in browsers en via RSS niet altijd goed over, vandaar dat ik me in titels liever beperk tot de allersimpelste middelen, en er hier apart bij vertel hoe het bedoeld is.

Inleiding

Hier beschreef ik wat ik er allemaal van vind en bij dacht, bij het stukje van Rosanne Hertzberger. Ik had het gevonden via Peter Breedveld, dus nu ga ik zoals aangekondigd ter vergelijking eens kijken hoe hij erop reageerde.

Citaat, citaat, commentaar

Ik citeer, zoals gebruikelijk letterlijk en met voldoende context, en hoogstens ver­ant­woorde knips. Ik wel. Peter Breedveld schreef:

Terwijl [...] [allerlei dingen; RH] [...], jankt in NRC Handelsblad microbioloog Rosanne Hertzberger dat het gevaar van de moslims komt, maar dat je het daar niet over mag hebben.

Meteen fout dus. Want mevrouw Hertzberger jankt niet, ze schrijft en vraagt zich dingen af, deels met retorische vragen. Dat is iets heel anders. Een klein beetje respect voor de discussiepartner, of opponent, ook dan, dat maakt het leven en het maatschappelijk debat zoveel prettiger en gemakkelijk. Maar Peter Breedveld doet niet aan respect. Hij schof­feert en verdraait liever, meteen met het eerste woord al.

Vergelijking: ik zeur over foute lettertjes, een t die d moet zijn of een s die z moet zijn. Misschien ook niet aardig. Ieder z’n stijl.

Voor de goede orde wat citaten waaruit blijkt dat Rosanne Hertzberger niet jankt maar zich dingen afvraagt:

De grote vraag voor deze verkiezingen is of er een fatsoenlijk debat te voeren valt over immigratie, zonder dat mensen worden uitgemaakt voor racist. Mag je het hebben over overlast van asielzoekers?

Er zijn asielzoekers in Weert en Ter Apel die inbraken en diefstallen plegen, die misbruik maken van de asielprocedures en nauwelijks uit te zetten zijn. Mag je zeggen dat je van die types af wil? Of ben je dan een ‘Wilders light’? Ben je ‘net als Trump’ (New York Times over Rutte)?

Nog een vraag: mag je het over islamisering hebben? [...] Mag je de honderden slacht­offers van terrorisme noemen? En zo ja, mag je dat dan moslimterrorisme noemen?

Goed, er staan nog veel meer vragen in haar stukje. Lees het desgewenst helemaal zelf. Het is wel duidelijk dat haar antwoord ‘ja’ is. Aan het eind zegt ze expliciet:

Je moet zelf die onderwerpen hoog op de agenda zetten want het staat hoog op de agenda van de kiezers. Wie het niet over de problemen met immigratie en islamisering heeft, is medeplichtig aan de opkomst van een levens­gevaarlijke populistische partij.

Mijn antwoord is ook dat je het erover mag hebben, maar ik maak daar wel veel kant­tekeningen bij.

Verder citaat van Peter Breedveld:

Hertzberger doet het voorkomen alsof asielzoekers verantwoordelijk zijn voor een ongekende misdaadgolf in Nederland, [...] ”

Dat staat er niet. Er staat wel:

Er zijn asielzoekers in Weert en Ter Apel die inbraken en diefstallen plegen, die misbruik maken van de asielprocedures en nauwelijks uit te zetten zijn.

Er zijn”, staat er, dus het gaat over enkele gevallen, een aantal gevallen, niet over een golf, en over hoe die gevallen zich verhouden tot eerdere misdaadcijfers, welke dan ook, daarover zegt mevrouw Hertzberger niets. Ze zegt dus ook niet dat de golf die zij niet als golf benoemt of voorstelt, ongekend zou zijn.

Breedveld beoefent weer eens zijn favoriete stiel: de stropopredenering. Die drogreden houdt in dat je verdraait wat een ander zegt (daarom parafraseert hij en citeert hij niet letterlijk, want dan gaat het verdraaien zoveel makkelijker), en vervolgens val je die ver­draaide versie aan.

Je kan het ook zo zeggen: Breedveld liegt gewoon, en belastert daardoor zijn opponente.

Weer een letterlijk citaat (nogmaals, ik doe dat wel, want ik vind dat belangrijk):

Hertzberger [...] suggereert [...] dat homofobie en seksisme alleen onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders voorkomen [...] ”

Nee, dat doet ze niet, want kijk maar wat ze wel schreef:

Mag je de ronduit zorgwekkende ideeën over homo’s, Joden en vrouwen in de Turkse gemeenschap een probleem noemen?

Marokkaanse Nederlanders worden helemaal niet genoemd. De stelling is dát er ideeën voorkomen binnen de Turkse gemeenschap (in Nederland, denk ik, of ook elders?), wat die ideeën precies zijn staat er niet bij, wel dat mevrouw Hertzberger ze “ronduit zorg­wekkend” vindt (een mening). Bij hoeveel mensen in die Turkse gemeenschap die ideeën precies voorkomen, en of er nog nuances en variaties in die ideeën zit, dat kunnen we hieruit niet opmaken. Rosanne Hertzberger zal zich wel baseren op een of ander onder­zoek, een enquête, met hopelijk goed doordachte vragen en antwoordvormen (open? keuzelijstjes?), want dat maakt veel uit.

Het staat er niet bij, dus zonder zelf te gaan zoeken weten we het niet. Ook dat vind ik jammer, maar het is veel minder erg dan wat Breedveld allemaal flikt. (O nee, ik moest van mezelf respect hebben voor mijn opponent. Heb ik ook, want ik schrijf ook wel eens neutraal of positief over hem. Maar dat weet hij niet, want hij leest me niet. Ik ben toch maar “een opdringerige troll” die iedereen beter kan blocken. 25 januari 2017, hier de bronvermelding.)

Waarmee maar weer bewezen is dat je niet per se heel diepe inzichten krijgt als je de hele dag door een microscoop zit te turen.

Rosanne Hertzberger is inderdaad microbioloog, staat onder haar column. Maar dat doet niets af of bij aan de eventuele geldigheid of waarde of het tegendeel daarvan van wat ze in het maatschappelijk debat te berde meent te moeten brengen. Sommigen betitelen Peter Breedveld als een “schoolkrantredacteur”. Aan zulke neerbuigendheid doe ik dan weer als bewuste keuze niet mee.

Maar nee, zegt Hertzberger, je moet je bek houden over klimaatopwarming!

Dat zegt ze niet. Het hele onderwerp komt in haar stukje niet voor. Ik heb gezocht op steek­woorden en alles nog eens nagelezen. Breedveld liegt.

Maar nee, zegt Hertzberger, [...] Je moet moslims discrimineren!

Dat staat nergens en uit de column blijkt ook niet dat dat het is wat Rosanne Hertzberger voorstaat. Leugens en laster dus.

Je moet die vluchtelingen eruit gooien!

Geen vluchtelingen, maar asielzoekers die geen vluchtelingen zijn omdat ze uit een van de veilige landen Algerije, Marokko en Tunesië komen. En/of van asielzoekers die al dan niet echt vluchtelingen zijn en die “inbraken en diefstallen plegen”. Dát zijn de “types” waarvan mevrouw Hertzberger met haar retorische vragen suggereert, of toch ook eigenlijk wel duidelijk aangeeft (mag ik dat zeggen? ja, dat mag ik zeggen) dat ze er vanaf wil.

Vind er maar wat van, maar ga het niet verdraaien.

Stelling, nee conclusie

Peter Breedveld hanteert onzindelijke schrijf- en discussietechnieken. Hij verpest daar­mee het maatschappelijk debat over wat wel belangrijke onderwerpen zijn. Hij weigert kritiek zelfs maar aan te horen, laat staan dat hij zich die aantrekt.

Niet zo gek dat buiten een select clubje kritiekloze adepten niemand hem meer serieus neemt.


Copyright © 2017 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden.