Stop de graaiers!

Wat?

Op de site van de SP vond ik vanmiddag niet de Kamervragen die ik zocht, maar wel iets anders dat me aansprak: zes voorstellen van SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut tegen de excessieve beloningen van topmanagers.

Ruim een week geleden had ik toevallig als zijpad bij een ander thema ook al zitten peinzen over deze kwestie, maar ik zag geen concrete manieren om het aan te pakken. In dit SP-verhaal staan die wel. Reden voor mij om meteen een steunbetuiging te twitteren.

Waarom?

De SP is mij over het algemeen te links. Ik ben zelf geen socialist, ik zie meer in markteconomie, waarin het eigenbelang van individuen en afzonderlijke bedrijven er samen met open concurrentie min of meer vanzelf toe zou moeten leiden dat iedereen redelijk welvarend kan leven.

Helemaal perfect werkt dat lang niet altijd en niet in alle situaties. De overheid zal dus in mijn visie wel regels moeten stellen, begrenzingen en vangnetten aanbrengen, soms ook actief bijsturen.

Toch een soort van sociaal-democratie dus, wat ik aanhang. Politiek midden, een politiek van redelijkheid, balans, stabiliteit. Niet echt links, zeker ook niet rechts.

Aansluitend daarop een opmerking over het eerste voorstel van de SP. Ik citeer een stukje eruit:

Stop met extra beloningen in de vorm van bonussen, aandelen en opties.

Wat betreft die aandelen en opties weet ik niet of ik het daarmee eens ben. Dat werknemers zelf ten dele eigenaar kunnen worden van het bedrijf waar ze werken, kan een zinvolle motiveringsversterking zijn. Maar dat moet dan in principe gelden voor al het personeel, niet alleen voor het hogere management.

Inkomensverschillen

Ik denk wel dat er mensen met hoge inkomens zijn, die daar hard voor werken, met veel enthousiasme en inzet, veel uren, veel verantwoording. Maar de dag heeft voor iedereen maar 24 uur, niemand kan zonder slaap en alleen maar werken is nogal eenzijdig.

Ik denk wel dat er mensen met een goede opleiding zijn, die hard gestudeerd hebben om hun diploma’s te halen. Maar er is ook intelligentie en talent voor nodig, en het geluk te leven in een land en onder omstandigheden waarin studeren mogelijk is. Dat is meestal geen eigen verdienste.

Er zullen mensen zijn met lage inkomens die geen verantwoording nemen, niet echt hun best doen, een slechte mentaliteit en weinig arbeidsethos hebben. Dan mogen die anderen best beter beloond blijven.

Er kunnen dus goede redenen zijn voor flinke inkomensverschillen. Maar het moet wel redelijk blijven.

Ik lees bij de SP:

Onderzoek van De Volkskrant heeft aangetoond dat de baas van Ziggo vorig jaar 174 keer zoveel verdiende als zijn gemiddelde werknemer. Met een inkomen van ruim 15 miljoen euro in 2012 zal hij weinig van de crisis merken. De Ziggo-bestuurder is hierin geen uitzondering.

Dat is niet redelijk. Dat vind ik gewoon, rechtuit gezegd, achterlijk en idioot. En wij betalen aan die gekkigheid mee, want wij hebben kabel-tv van Ziggo. Reden om meteen een andere provider te nemen? Maar daarvan verdienen de topmensen vast ook veel te veel.

Dan lopen ze weg!

Ik steun dus dit SP-initiatief om zulke excessen te bestrijden. En als dat tot gevolg heeft dat al die dure topmanagers Nederland te klein zullen gaan vinden en massaal naar het buitenland vertrekken: laat ze lekker gaan. Er zijn vast wel andere mensen met leiders- en organisatietalent die voor een flink hoog salaris, zeg een ton of anderhalf, de uitdaging willen aannemen. Die krijgen dan een kans, dat is prima.

En zo niet: uiteindelijk wordt het echte werk toch gedaan door de gewone werknemers, die de saaie klussen van alledag moeten klaren. Hebben we al die supermanagers wel echt zo hard nodig?

Goed, misschien onderschat ik dat, want ik ben zelf niet voor manager in de wieg gelegd, dus ik kan me ook niet zo goed voorstellen wat zulke mensen eigenlijk de hele dag doen en hoe belangrijk en nodig dat werk is.

Ik weet dat het werk dat ik zelf in de loop van mijn leven heb gedaan en nog doe, in detail beschouwd altijd meer inhield en meer tijd en moeite bleek te kosten dan op het eerste gezicht gedacht. Dat zal dan bij managementtaken ook wel zo zijn, zal ik maar aannemen. Dus ik gun de topmanagers hun anderhalve ton per jaar wel. Maar geen 15 miljoen.

Daarom: stop de graaiers! Steun op dit punt de SP!