Hoe verhoudt zich dat tot …?

, vanaf even voor 7h00B

Medische missers

Een bericht gisteren op tv, vergeten welk precies. Vanmorgen ook op Radio 1, dat kan ik dus straks concreet naluisteren en eruit citeren.

De strekking: minister Edith Schippers van o.a. Volksgezondheid wil dat rapporten (van wie precies, de Inspectie? ga ik straks nazoeken) over medische fouten gemaakt door ziekenhuizen, openbaar worden. Die rapporten moeten op een website komen, dan kunnen ziekenhuizen van elkaars fouten leren. Daar wordt de zorg beter van.

Die vraag!

Prima idee. Daar kan toch niemand tegen zijn? Ik ook niet. Over het algemeen ben ik tegen doofpotten en voor openheid. Leren van fouten, inderdaad, dat moet.

Maar wat mij dan verbaast, is dat bij de meldende media (althans de twee die ik zag/hoorde) NIEMAND die vraag stelde, die bij mij meteen opkwam:

Hoe verhoudt dat zich tot het medisch beroepsgeheim?

Vertrouwelijk gesprek tussen arts en patiënt

Wat een patiënt met een arts bespreekt, hoort vertrouwelijk te blijven. De bedoeling van die regel is, dat de patiënt zich niet geremd voelt dingen te delen met de arts.

Als een behandeling fout gelopen is, als artsen of ziekenhuizen missers hebben begaan – althans dat wordt vermoed en daarom heeft de inspectie onderzoek gedaan – is de kans dan niet heel groot dat in het rapport van dat onderzoek zulke vertrouwelijke gegevens staan? Als het rapport zomaar op een website komt, dan wordt daarmee toch het beroepsgeheim geschonden?

In elk geval bestaat die kans, dus er moet aan gedacht zijn, hoe daarmee om te gaan, al bij het doen van de onderzoeken bij het opstellen van de rapporten. Als de rapporten publiek worden, gaat dat probleem nog prangender spelen.

Privacyregels

Hoe zit dat met de privacy? Medische gegevens vallen meen ik onder de zware categorie “bijzondere persoonskenmerken”. Vanuit de privacywetgeving (Europees en dus Nederlands) mag je daar zo ongeveer niets mee, tenzij aan zware eisen is voldaan. Dat kan toestemming van de betrokkene zijn. Wordt die gevraagd voordat een rapport op een website wordt geknald? En wat als de patiënt overleden is? De nabestaanden?

Overledenen hebben geen privacy meer, als ik me goed herinner.

Voldoende reden tot het verwerken van persoonsgegeven (ook bijzondere) kan o.a. zijn een wettelijke verplichting. In de berichtgeving was in mijn herinnering sprake van “maatregelen” van de minister. Is dat voldoende? Moet er niet ook een wet gewijzigd worden? Zo ja, welke? Hoe?

Research

Tot zover alles uit mijn hoofd getikt, alleen de precieze naam van minister opgezocht. Nu de research.

Had dat niet andersom gemoeten? Vast wel. Maar ik ben geen journalist, ik werk onorthodox, anders dan wel echte journalisten. Kennelijk heeft dat, naast nadelen, het voordeel dat ik wel de voor de hand liggende vragen stel die bij echte journalisten niet eens opkomen.

Die geven alleen berichten door, koppiepeesten stukjes uit persberichten, maar dragen zelf niets bij, lijkt het. Misschien overdrijf ik.

Nieuwsuur? Journaal?

Bij de onderwerpenaankondiging van Nieuwsuur van gisteravond zit dit punt niet. Maar ik heb die uitzending duidelijk wel gezien, want ik herken de onderwerpen.

Het Journaal van half twaalf of acht uur dan? Daar wordt het inderdaad als tweede onderwerp aangekondigd. Op tijdstip 4m08s in de ingeblikte uitzending begint het. Nageluisterd, verwijzing naar Zembla.

5m15s, Yvonne van Rooy, Vereniging van Ziekenhuizen:

’t Gaat ook over een patiënt, over de familie van een patiënt. Willen die dat dat rapport geopenbaard wordt?

Toch wel genoemd dus. Bij nader inzien herinner me dat ook wel. Wat blijft, is dat niet expliciet de punten ‘medisch beroepsgeheim’ en ‘privacy’ aan de orde kwamen.

6m06s: die uitzending van Zembla is dus niet, zoals ik dacht, al geweest, maar die komt nog. Aanstaande woensdag 1 juni 2016 om kwart over negen. Daar zullen de diverse kanten van de zaak dan wel in zitten. Kijken! Doe ik misschien zelf ook.

Radio 1

Het naluisteren met de al jaren stabiele naluisterlinkvorm werkt nu niet, 30 mei om 8h42mB en 9h40mB. Ik weet niet of dat een tijdelijke storing is of structureel. In elk geval nu geen letterlijke transcriptie van wat ik vanmorgen hoorde.

Persbericht ministerie?

Na wat googelen, vind ik geen officiële bekendmaking. Wel is hier sprake vande uitzending op woensdag van het onderzoeksprogramma Zembla.”. Het is nu maandag, dus woensdag is niet gisteren. Maar het AD-artikel dateert van zondag 29 mei. Waarom dan gisteren en vandaag opeens in de publiciteit?

Inspectie?

Hoe heet die instantie precies? Heeft die een website? Wat zijn hun taken zoal?

Ik dacht ‘Inspectie voor de Volksgezondheid’, maar de nieuwe naam is zorgelijker: Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Citaat van een andere voorlichtingspagina (waarom toch weer die versnippering?):

De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Iusmentis

Wat vertelt Arnoud Engelfriet (oops, nu verwerk ik zomaar een persoonsgegeven, namelijk een naam; mag dat wel, zonder noodzaak en zonder toestemming?), wat vertelt de webmaster van de site iusmentis.com (weer niet goed, nog steeds een herleidbaar persoonsgegeven; ik geef het op en ga gewoon door) over het omgaan met bijzondere persoonsgegevens?

hier over persoonsgegevens op internet. Er staat o.a., weliswaar over een andere situatie, namelijk forumbeheer:

De beheerder [...] mag echter geen 'bijzondere persoonsgegevens' (b.v. godsdienst, gezondheid of politieke voorkeuren) opslaan. [...]

Bescherming persoonsgegevens 2.0 is een samenvatting door Arnoud Engelfriet van een artikel van zijn hand, over richtsnoeren (die inmiddels in recentere versie ergens anders staan) voor de Beveiliging van persoonsgegevens.

Gaat allemaal over een wat ander onderwerp, of een ander aspect ervan, maar wel verwant.

Lees ook eens Hoe ver reiken de tengels van de Wet bescherming persoonsgegevens?. Er mag dus in feite niks, tenzij. En dan gaat het nog niet eens over bijzondere persoonsgegevens, zoals medische.


Copyright © 2016 van R. Harmsen, alle rechten voorbehouden.

Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden