“Naakt aan de ketting”

Tegenstelling

Op het marginale blogje Swapichou plaatste zelfbenoemd interim-blogmaster Jeroen H. alias PennyWise alias Jabir vandaag een stukje onder de titel “Ondermijning van de Rechtsstaat”.

Nog zonder het gelezen te hebben moest ik opeens denken aan dit commentaartje van 28 maart jongstleden, van dezelfde auteur, dat ik voor de duidelijkheid hier integraal citeer. De accentuering aan het eind heb ik zelf toegevoegd:

Exact. iemand die publiekelijk zo dwingend en zelfs wraakzuchtig is tegen nota bene zijn medestrijders en nog niet eens doorheeft wat daar precies mis mee is, die is binnenshuis nog een slag erger en gewelddadiger. Ik hoorde daarover veel verhalen van exen waar de honden werkelijk geen brood van lusten die ik verder nooit publiceerde, omdat het altijd he says, she says verhalen zullen blijven. Dat zo iemand niet in de samenleving thuishoort, maar naakt aan de ketting in een inrichting is me niettemin glashelder.

Tja.

Democratie

“Rechtsstaat”? Hoe hypocriet kan iemand zijn?

Humor!

O wacht, het was een grapje natuurlijk! Ha ha ha, ik lach gezellig mee, ik kom niet meer bij.

Maar nee, ik volg Jeroen al wat langer en ik vrees dat hij dit gewoon meent. Lastige mensen oppakken en opsluiten, desnoods zonder formele aanklacht of rechterlijke toetsing, dat is wat hij vindt dat er moet gebeuren.

Wederhoor

Ik hoor het wel (of niet) als het anders is.


Kamerlid

Naschrift: inmiddels heb ik Jeroens stukje wel gelezen en ik kan er grotendeels wel in meegaan, behalve dat ik me distantieer van kwalificaties zoals “als leugenaars ontmaskerde pensionado’s” (want er is nog geen aangifte wegens meineed gedaan, n.a.v. tegenstrijdige getuigenissen in de civiele zaak van De Roestige Spijker versus Demmink), “haatcampagnes”, “een oude gek”, en “een terecht tot levenslang veroordeelde drugscrimineel” (want dat weet ik niet, of dat terecht was).

Kamerlid Omtzigt werd overigens op mijn site hier genoemd (eenmalig) en hier (veelvuldig).


Naschrift 29 juni 2014, 01:20B

Jeroen heeft niets geleerd, hij doet het gewoon maanden later weer opnieuw. Citaat:

Jammer dat er geen enkele baksteen was die Wim vol in dat geesteszieke stalksmoeltje raakte denk ik dan.

Mijn commentaar aldaar, over rechtsstaat en zo, is door de uit onduidelijke figuren bestaande partijdige, zelfbeschermende en principeloze redactie al weer op schier Noord-Koreaanse wijze weggezuiverd. Prima, mensen, niet daar? Dan maar hier, waar ik van mezelf wél gewoon de eerlijke waarheid mag publiceren.

De “Wim” uit het citaat is overigens Wim Dankbaar van de site Recht is Krom, op wie ik ook de nodige kritiek heb, na vroeger zijn medestander geweest te zijn. Maar dat is voor mij geen reden om achter gewelddadig eigenrichtingscommentaar zoals dat van Jeroen H. te kunnen staan.

Wat niet deugt, dat deugt niet.


Naschrift 8 januari 2015, 12:45A

Hier nog een interessante vernederingsfantasie van Jeroen H., in reactie op de moordaanslag gisteren op Charlie Hebdo.


Naschrift 12 januari 2015

Weer een treffend commentaar van Jeroen H. over Martin Vrijland, 11 januari 2015 om 22:31:

Al vanaf zijn gestoorde en criminele bemoeienis met de zaak Anass richt Martijn zich op Islamitische Nederlanders. Vaak ook laagopgeleide jongeren die je eigenlijk alles wijs kan maken, waarbij hij de jodenhaat, homohaat en misogynie aan probeert te wakkeren. Onbegrijpelijk dat er vanuit justitie niet ingegrepen wordt op dat figuur, want de maatschappelijke invloed die hij uitoefent is zeer destructief. In een land zonder rechtsorde had je zo iemand gewoon doodgetrapt, maar met rechtsorde kan hij tot het einde der tijden doorgaan en wordt zo mogelijk nog gesubsidieerd ook.

Jeroen is dus eigenlijk tegen de rechtsorde en zou dat “doodtrappen” een betere oplossing vinden. Of geef ik zijn bedoelingen nu verkeerd weer? Oordeel zelf. Ik had zijn woorden liever niet op mijn site gehad, maar heb ze voor de volledigheid toch maar integraal geciteerd.