Mentaliteit

Inleiding

Dit is niet het tweede van de artikelen die ik hier aankondigde. Het is er wel een soort voorproefje van.

Na de Deventer moordzaak is Wim Dankbaar nu met enkele anderen bezig met de moord op Marianne Vaatstra. Volgens hun theorieën zouden Joris Demmink (tegenwoordig secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie) en Harm Brouwer (tegenwoordig voorzitter van het College van procureurs-generaal, daarmee in feite de baas van het Openbaar Ministerie) er in 1999 voor hebben gezorgd dat de ware moordenaar kon ontsnappen.

Ik ken de zaak Vaatstra zelf niet. Ik heb me er vroeger nooit in verdiept, en ook recent heb ik de complottheorieën niet gevolgd. Inhoudelijk heb ik er dus ook geen oordeel over.

Waar het mij in dit artikel alleen om gaat, is de manier waarop Wim Dankbaar discussieert, hoe hij omgaat met opponenten in discussies, met kritische vragen.

Hieronder daarvan enkele voorbeelden.


Voorbeeld 1

De discussie

Op 9 oktober 2010 om 19:13 gaf op de site klokkenluideronline.nl ene ‘Madeliefje’ in dit commentaar een hyperlink naar dit artikel waar je foto's ziet van mannen die inderdaad wel op elkaar lijken.

Wat voor betekenis dat kan hebben voor de moordzaak weet ik niet, want ik ken die zaak dus niet. Maar het idee dat de foto’s mogelijk van dezelfde persoon zijn, is kennelijk tegen het zere been van Wim Dankbaar, want hij reageerde om 23:55 uur als volgt:


Madeliefje,

Jij bent toch het lieve bloempje van het dwaalspoor met de SM club?

Stuur mij even een mailtje, wie je precies bent. Of bel even
[tel.nr. WD verwijderd; RH]

Zo niet, dan heb ik het wel gehad hier met jou. Je bent of zeer hardleers, of een desinformatie trol.

Bekijk de discussie hier:

http://forum.deventermoordzaak.com/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=1746&start=25

Beste mensen,

Mag ik verzoeken om op te houden met discussie over de vraag of Istanbul Ali en Kollum Ali dezelfde man kan zijn? Of hoeveel ze op elkaar lijken?

[Tegenargumenten door mij (RH) geschrapt.]


Mijn commentaar

(Wat die “SM club” ermee te maken heeft weet ik niet, dat zal wel een verwijzing zijn naar een eerdere aanvaring van Wim Dankbaar met deze reageerder.)

Wat ik zie is dat iemand hier een legitieme vraag stelt, namelijk of twee foto’s mogelijk van dezelfde persoon kunnen zijn, waarbij de reageerder kennelijk zelf denkt van wel.

Maar van Wim Dankbaar mag deze vraag niet meer gesteld worden, want hij heeft andere gegevens, hij heeft zijn conclusies getrokken. Zijn conclusie is daarmee niet meer een mening, een interpretatie; nee, die is een vaststaand feit geworden. Alles wat daarmee in tegenspraak is, wordt niet meer geduld.

Elke verdere discussie wordt dictatoriaal met beledigingen (“desinformatie trol”) afgekapt.


Voorbeeld 2

De discussie (2a)

Op 12 oktober, 2010 om 22:22 schreef Wim Dankbaar:


En uiteraard weer nieuwe trollen:

From: Wim Dankbaar [mailto:
[geschrapt; RH]]
Sent: dinsdag 12 oktober 2010 19:55
To: '
[e-mailadres van ene Sander geschrapt; RH]'
Cc: 'micha kat'
Subject: Je reactie

Als je wilt dat ik deze reactie toelaat, wil ik eerst weten wie je bent.
Heb je al eens eerder op Klokkenluider gepost? Of ben je nieuw hier en opeens geinteresseerd?
Mvg
Wim


Mijn commentaar (2a)

Ik schrijf en reageer zelf altijd onder mijn echte naam en ik heb het ook niet zo op al die aliassen. Maar als iemand dat anders voelt, dan moet die dat zelf weten (al uit ik soms mijn ergernis).

Wim Dankbaar gaat veel verder: hij is allergisch voor anonieme reageerders en vermoedt er meestal meteen agenten van de vijand (meestal het OM, of de hele overheid en rechterlijke macht) achter.

De discussie (2b)

De tekst van Sander luidt:


@ Wim Dankbaar
Waarom presenteer je deze Jano op deze manier?
Enkel omdat hij - volgens jou - een neef van Ali zou zijn?
Stel dat hij inderdaad familie zou zijn -ook al is niet duidelijk waar dit op is gebaseerd- wat heeft dat er mee te maken? Ben je ook als familie van een mogelijke verdachte bij voorbaat al medeplichtig? Waarom plaats je niet gelijk de hele familie Hassan? Ik begrijp niet wat je hiermee wilt bewijzen of bereiken.
Het verhaal over de twee Ali’s is ongeloofwaardig en nergens op gebaseerd. Het is overduidelijk dat de Ali (op foto) dezelfde Ali is als in het interview met SBS 6. Ze lijken niet alleen op elkaar, het is gewoon overduidelijk dezelfde persoon.
Je geeft elke keer het lengteverschil als argument. Maar ook dit is op geen enkele manier onderbouwd. Je geeft als bron het o.m. Normaal gesproken is de informatie van het o.m. volgens jou altijd onbetrouwbaar, maar in dit geval is het opeens de absolute waarheid. Dus toon maar eens bewijs van dit lengteverschil, want tot op heden heb je dat nog steeds niet gedaan. Ik neem aan dat je in het bezit bent van beeldmateriaal waar de lengte van korte Ali duidelijk op is te zien? Of is dit enkel gebaseerd op 'van horen zeggen'.
Dus met andere woorden: Het verhaal over de twee Ali’s is een leuk complot theorie maar is totaal niet onderbouwd of bewezen. Bovendien is het aantoonbaar dat het niet klopt. Omdat Ali azc en Ali turkije gewoon dezelfde persoon zijn.
ps. Het is trouwens ook grappig om te zien dat je een ‘anonieme brief’ als bron beschouwt, dit zegt voldoende over de rest.


Mijn commentaar (2b)

Zoals ik al zei, ken ik de zaak Vaatstra inhoudelijk niet, dus ik weet niet wie gelijk heeft. Waar het mij om gaat is de manier waarop Wim Dankbaar omgaat met mensen en informatie. Naar mijn waarneming komt reageerder Sander hier met gegevens, argumenten, redeneringen, interpretaties.

Wim Dankbaar beantwoordt die niet met andere gegevens, argumenten, redeneringen, interpretaties, maar scheldt zijn opponent voor trol uit (12 oktober 2010 om 22:47):

Trol Sander,

Ik zou zeggen, stuur even een berichtje aan Jano. Je hebt zijn Hyves site nu:


Commentaar en voorbeeld 3

Ik bekijk deze interacties en ik zie hoe Wim Dankbaar discussieert en omgaat met informatie en met mensen.

Ik zie hier niet iemand die op zoek is naar de waarheid. Ik zie hier iemand die op zoek is naar bevestiging van zijn eenmaal getrokken conclusies; iemand die zijn vaststaande complottheorie presenteert, en geen tegenspraak duldt.

En dat weet hij in feite zelf ook, al ontkent hij het meteen weer. Kijk maar eens naar deze parel van integere discussieertechniek:


Alles wat niet uitgaat van Feik en Ali, is of afleiding of domheid. En dat is geen tunnelvisie.


Ik zeg dan: If it looks like a tunnelvisie, swims like a tunnelvisie, and quacks like a tunnelvisie, then it probably is a tunnelvisie!


Slotoverweging

De hier besproken voorbeelden van Wim Dankbaars discussieerwijze, betreffende de moord op Marianne Vaatstra, zijn geen incidenten. Ik heb hetzelfde ook vaak gezien op de site deventermoordzaak.com, waar het ging over de Deventer moordzaak.

Mede daardoor ben ik steeds meer geneigd al die complottheorieën als grote onzin te beschouwen. Ik heb eerder al aangekondigd daar meer over te zullen schrijven, specifiek in verband met de Deventer moordzaak.

Aan de andere kant betekent een boodschapper die verkeerd bezig is natuurlijk niet automatisch dat alles wat die naar voren brengt, niet waar kan zijn. Het is naar mijn mening wel degelijk heel goed denkbaar dat er rond het onderzaak naar de moord Marianne Vaatstra werkelijk heel erg foute dingen zijn gebeurd. Hier staat een overzicht van wat de complottheoretici allemaal aan materiaal denken te hebben. Ik heb het niet gelezen, maar het is in elk geval veel. Dus er kan best iets steekhoudends bij zitten.

Er is zeer recent een nieuw kabinet aangetreden in Nederland. De heer Opstelten is de nieuwe minister van ‘Veiligheid en Justitie’, en de heer Teeven is daar staatsecretaris. Die laatste heeft serieuze belangstelling getoond voor de verdenkingen rond de moord op Vaatstra, en volgens mededeling van Wim Dankbaar is Teeven zelfs bij Dankbaar op een bijeenkomst geweest, ik citeer: “hij komt voor een besloten bijeenkomst naar Wim’s huis om het verdere plan de guerre te bespreken met de ouders Vaatstra, Klaske Ferwerda en oud-politieman/Vaatstra woordvoerder Pieter van Kammen.”.

Het typeert weer de stijl van Wim Dankbaar dat hij deelnemers en het besprokene op die “besloten bijeenkomst” zomaar in de openbaarheid gooit, kennelijk zonder overleg of medeweten van de andere deelnemers, althans daar staat niets over vermeld.

Inmiddels wil staatssecretaris Teeven al niet meer met Dankbaar praten, blijkens deze berichten van 16 oktober 2010 om 18:22 en 18:38 waarvolgens Teeven “Discussie closed” zou hebben gemaild.

Ik kan dat heel goed begrijpen. Dankbaar roept dit door zijn manier van doen zelf over zich af.

Toch hoop ik dat de nieuwe bewindspersonen Opstelten en Teeven zich niets zullen aantrekken van het gedrag van de boodschappers, en zelf onafhankelijk en objectief al het materiaal zullen bekijken en meer onderzoek laten doen, zodat als er echt iets aan de hand is, er krachtige maatregelen kunnen worden getroffen.