Kijk zelf maar

Verdraaiing 1

Ik reageer op het stuk Corrupte rechters slopen soeverein mens, gepubliceerd op 29 mei 2014 door Nico van den Ham. Er staan diverse dingen in waar wel wat over te zeggen zou zijn, maar dat ga ik nu niet doen. Ik beperk me tot enkele punten.

De kwestie waar Karel voor voor moest komen is dus op geen enkele wijze inhoudelijk behandeld.

Nee, hè hè, omdat hij zelf zijn eigen rechtszaak eindeloos liep te traineren, weet je nog? Dat valt dus niet de rechter te verwijten.

Het grappige en handige is dat deze zelfbenoemde soevereinen al hun aanvaringen met het bevoegd gezag zelf filmen of door medestanders laten filmen, zodat gemakkelijk te controleren is of hun verwijten kloppen. Kijk zelf maar!

Ingrijpende gebeurtenis

Karel moet binnen 8 dagen na betekening zijn woning hebben verlaten. Doet hij dat niet dan wordt hij op 12 juni ontruimt. [sic] Hoe smerig wilt u het hebben?

Dat weet ik niet, of dat smerig is. Een huisuitzetting is natuurlijk heel ernstig en ingrijpend en dat gun ik niemand. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat als een rechtbank zoiets beveelt, er goede gronden voor zijn. Verder houden rechters volgens mij rekening met alle omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld als iemand (geheel of gedeeltelijk) buiten eigen schuld in de (financiële of andere) problemen is geraakt.

Maar ja, als je die omstandigheden tijdens je rechtszaak niet naar voren brengt (of als je zelf minder goed van de tongriem bent gesneden, door een toegewezen advocaat laat naar voren brengen), maar in plaats daarvan de boel gaat ophouden met allerlei domme, kinderachtige spelletjes, dan kan de rechter er natuurlijk ook geen rekening mee houden. Die oordeelt dan op basis van wat de andere partij in de dagvaarding op schrift had gezet. Dat is logisch.

Verdraaiing 2

Ook dat had Karel nog ter berde [sic] willen brengen, maar krijgt daar zo geen kans voor.

Nee, want de rechter, die boze heks, liet hem maar een half uur vrijwel onafgebroken aan het woord en geeneens geen anderhalf uur! Wat een schande!! Wat een verschrikkelijk mens, die mevrouw de rechter!!!

<ironie-modus uit>

Nee, ik vind haar geen verschrikkelijke heks, ze is veel te aardig en geduldig.

Verdraaiing 3

Ik citeer verder:

Op hetzelfde moment dat Karel zijn woning wordt ontruimt [sic] moet Karel opnieuw voor de rechter verschijnen. Dit omdat hij een politieagent blauw geklede staatsslaaf zou hebben beledigd. Ja het toga tuig heeft er goed over nagedacht, 'hoe schakelen we B.[...] volledig uit'. Woningontruiming en tegelijkertijd voorkomen.

Collusie

Ik beloof er geen barst van dat dat opzet was om die tijdstippen (van voorkomen voor iets anders, en van de uiterste termijn om het huis te ontruimen en verlaten) te laten samenvallen. Ik denk eerder aan toeval en onafhankelijke (deel)instanties die niet samenwerken. Bovendien is de bedoeling van een gerechtelijk bevel om een huis te verlaten niet dat je tot het laatst gaat zitten wachten tot je er onder dwang wordt uitgezet, maar dat je zelf eerder al maatregelen neemt, hoe moeilijk dat ook is.

Belediging

Wat betreft die “blauw geklede staatsslaaf”: Karel B. heeft, zoals ook weer te zien in het filmpje dat hij zelf opnam, de agenten minutenlang voor nazi’s lopen uitschelden. De agenten negeren dat met engelengeduld. Om een gegeven moment roept Karel ook dat het een stel fascisten zijn (8m45s), en dan (of net daarvoor) wordt het ze te gortig en wordt Karel gearresteerd wegens belediging.

Althans dat is mijn indruk, want het gedeelte aan het eind van het ene filmpje en het begin van het volgende is niet geheel duidelijk, mogelijk doordat de filmer dan opeens psychisch in lijkt te storten.

Dus niet “zou hebben beledigd”, maar ‘heeft beledigd’. En dat is terecht strafbaar. Niet gaan janken maar de consequenties van je daden aanvaarden.


Copyright © 2014 van R. Harmsen, alle rechten voorbehouden.