Wester over Demmink

Context

Opmerkelijk nieuws gisteren: het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft in een zogenoemde artikel 12-procedure bevolen dat de officier van justitie bij het Landelijk Parket een strafvervolging instelt tegen de vroegere secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink.

Vele media hadden het erover, zo ook Knevel & Van den Brink, in een gesprek met de politiek verslaggever van RTL4, ooit persvoorlichter bij het CDA, Frits Wester.

Opmerkelijk

Wat me opvalt bij het alsnog bekijken van de gister gemiste uitzending is deze uitspraak van Frits Wester, vanaf 5m00s:

En hij [Demmink dus; RH] had zelf altijd zoiets van, ja dan moet ik misschien een tijdje op non-actief, want alles gaat langs hem, want hij was de hoogste ambtenaar op Justitie, [...]

Dat is nieuw voor mij, daar heb ik nooit eerder iets over gehoord, dat Demmink zelf geschorst wilde worden. Waarom is dat niet gebeurd dan? Wie hield dat tegen? De respectieve ministers?

Echt onafhankelijk

Dat was toch ook veel beter geweest, Demmink op non-actief, en dan een diepgaand onderzoek, echt onafhankelijk, door mensen die dan even niet meer direct of indirect de onderzochte persoon zelf als superieur hadden.

Niet uit achterdocht, maar om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Dat is precies wat ik jaren geleden al bepleitte.

En nu blijkt dat Demmink zelf het ook zo zag. “Altijd” zelfs. Zegt Frits Wester, en die heeft de reputatie doorgaans goed ingevoerd te zijn, veel mensen te kennen, veel mensen te spreken. Dus dan moet het haast wel waar zijn.

Merkwaardig.

Verderop in de uitzending zei Frits Wester dat hij Joris Demmink zelf nooit persoonlijk gesproken heeft. Dus hoe weet hij dat van diens overwegingen? Of weet hij er niet van en was de door mij geciteerde uitspraak een verspreking of vergissing?