Dieplinken en democratie

Open

In een open democratie moeten burgers toegang hebben tot informatie over democratische processen. In Nederland is dat wel tamelijk goed geregeld: op landelijk niveau is er de website van de Tweede Kamer, debatten kunnen worden bijgewoond en ook op afstand gevolgd. Dat geldt voor plenaire vergaderingen en ook voor commissievergaderingen.

Parlando

Voor het raadplegen van documenten en notulen is er het systeem Parlando.

Ik vind dit wel een goed gekozen naam: die doet denken aan het Franse werkwoord ‘parler’ dat ‘praten’ betekent, met een Spaans of Italiaans aandoende uitgang ‘-ando’ die een handeling aanduidt. Verder is er uiteraard het verband met het woord ‘parlement’.

Parlando bevat zoekfuncties waarmee o.a. Kamervragen kunnen worden opgezocht. Dit zijn vragen die Kamerleden kunnen stellen aan bewindspersonen (ministers of staatssecretarissen), die dan verplicht zijn daar binnen een zekere termijn op te antwoorden. Zie voor meer hierover deze uitleg op de site van de Tweede Kamer.

Persoonlijk vind ik Kamervragen een belangrijk instrument voor wat ik als een wezenlijke taak van het parlement zie: het controleren van de regering. Ik vind dat de huidige Kamer die taak onvoldoende uitoefent.

Zoeken en dieplinken

Kunnen zoeken is prima, alleen is het niet mogelijk de resultaten te delen met anderen. Dieplinken naar de zoekresultaten van Parlando werkt namelijk niet.

Dieplinken houdt in dat je vanuit een webpagina (maar het kan ook in e-mail of in usenet) een verwijzing maakt, een hyperlink, niet naar een hele website, maar naar een specifieke pagina binnen een website, eventueel zelfs naar een specifieke locatie binnen zo’n pagina.

Door binnen een discussie concreet te verwijzen naar een Kamervraag en het antwoord daarop van de regering, kan deze inhoud worden gedeeld met anderen en kunnen meningen daarover worden kenbaar gemaakt.

De zoekresultaten van Parlando zijn echter niet geschikt voor dieplinks. Het adres ervan (de zogeheten URL of URI) bevat namelijk een ‘session-ID’. Daardoor werkt het webadres wel nog enkele uren voor de zoeker zelf (dus als die het controleert, denkt die dat alles in orde is!), maar niet voor anderen, en later ook niet meer voor de zoeker!

Er komt dan de volgende melding:


U bent uitgelogd!

Uw sessie-gegevens zijn onbekend. Er is wellicht een foutieve URL ingegeven, of uw sessie is al meerdere uren verlopen.

Klik hier om een nieuwe sessie te starten.


Een voorbeeld van het probleem:
Een gevonden Kamervraag over de kwestie Joris Demmink heeft als URL:
http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous@3A5046322823/action=doc/query=13/pos=4/KVR28743.pdf

De ‘session-ID’ daarin maakt dit webadres onbruikbaar. Ook het verwijderen van die ‘session-ID’ helpt niet: het PDF-bestand (op zich een universele en portabele presentatievorm) is onbereikbaar voor anderen dan de zoeker zelf.

Alternatief: ik regeer

Dieplinks zijn wel mogelijk op de site ikregeer.nl. De pagina over bovengenoemde Kamervraag is daarop hier te vinden:
http://ikregeer.nl/document/KVR28743
dat verwijst naar de PDF:
http://static.ikregeer.nl/pdf/KVR28743.pdf.

Merk op dat het verband tussen de onbruikbare URL van Parlando en de bruikbare van ikregeer.nl zit in het nummer aan het eind. In het voorbeeld is dat KVR28743.

Achter de site ikregeer.nl zit blijkens de whois-informatie de League of Brilliance. Ik weet verder niet wie dat is of zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor enige liëring met de Tweede Kamer zelf. Volgens de pagina ‘Over ons’ is de League of Brilliance wel de oorspronkelijke ontwikkelaar, maar de verantwoordelijkheid ligt nu bij de Stichting Scartabello.

Het is natuurlijk prima dat onafhankelijke burgers of organisaties politieke informatie toegankelijk maken. Het is ook goed dat dat in Nederland kan en mag. Maar het is wel jammer dat de Tweede Kamer zélf die op zo'n onhandige manier ter beschikking stelt, waardoor burgers, om die gegevens te kunnen bediscussiëren of er om andere redenen naar te verwijzen, bij zo’n andere site te rade moeten gaan.

Motief

Ik veronderstel geen kwade opzet. Ik denk dus niet dat de makers van Parlando bewust het dieplinken onmogelijk hebben willen maken. Die tendens is er soms bij andere sites, omdat men bezoekers dan langs de voorpagina van een ‘portal’ wil leiden, waarop de meest lucratieve advertenties staan. Maar Parlando toont geen advertenties, dus dat kan de reden niet zijn.

Ik zoek de achtergrond van de gekozen opzet eerder in een veel voorkomende neiging in de ICT, om aan ingewikkelde oplossingen de voorkeur te geven, zelfs als eenvoudiger benaderingen in feite alleen maar beter werken. Meer hierover, wat HTML en CSS betreft, hier.

Naschrift oktober 2010:
Ook Parlis levert naar verluidt zulke info, maar die site heb ik zelf nog niet uitgeprobeerd.

Rechtspraak.nl

Er is ook iets aan de hand met dieplinks op de site rechtspraak.nl, maar daar ga ik in een apart artikel op in.