Over het DMZ webboek van Demo

Korte bespreking

Het DMZ webboek is een website over de Deventer moordzaak, waarin de auteur onder het pseudoniem ‘Demo’ vele interessante en originele redeneringen naar voren brengt.

Zo geeft hij diverse argumenten voor de hypothese dat de weduwe Wittenberg niet op donderdagavond 23 september 1999 vermoord zou zijn, maar pas later, in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 september. Hij baseert zich daarbij onder meer op verklaringen van vele getuigen die het slachtoffer op vrijdag nog levend gezien hebben, en op post-mortem en sectiegegevens.

Als hier waarheid in schuilt – en ik acht dat persoonlijk redelijk waarschijnlijk – dan komen heel wat zaken op losse schroeven te staan, ze worden irrelevant of juist heel relevant, zoals diverse alibi's of het ontbreken daarvan, de vermeende daderkennis van de klusjesman, het mobiele telefoontje van Ernest Louwes, en het bedrijfsfeest in België wegens het 75-jarig bestaan van de VVAA, waar Louwes het weekend van 25/26 september was.

Opvallend is dat auteur Demo in kringen van overtuigde gelovers in zowel de schuld als onschuld van Ernest Louwes (bijv. De Hond, Dankbaar/Beetz e.a.) veelal wordt verguisd en weggehoond (er zijn zelfs onterechte verbanningen!), terwijl hijzelf juist altijd opvalt door het rustig blijven aanvoeren van relevante argumenten, feiten en redeneringen.

Hoewel ik op veel punten (DNA, post-mortem gegevens) de kennis en het inzicht mis voor een inhoudelijk oordeel, brengt alleen al die beheerste houding van Demo, tegenover de vaak verhitte en onredelijke opstelling van anderen die kennelijk niet graag hun heilige huisjes omvergehaald zien, mij tot het sterke vermoeden dat hij het best eens bij het rechte eind kan hebben!

Zijn materiaal is daarom zeker het bestuderen waard, reden waarom ik hieronder een overzicht geef van de hoofdstukken van het Webboek van Demo.


Inhoudsopgave DMZ webboek

Deze inhoudsopgave is ook te vinden door in de site zelf rechtsboven te klikken op ‘site map’. Deze blijft dan rechts van de teksten uitgeklapt staan.

N.B. Sinds mijn eerste versie van 12 mei 2009 heeft Demo zijn site inmiddels aanzienlijk uitgebreid. Op 12 december 2009, en nogmaals op 9 april 2010, heb ik onderstaande inhoudsopgave dienovereenkomstig bijgewerkt.

Nieuws (maart/april 2010): er zijn nu ook videopresentaties, die op Youtube staan.


 1. zoeken
 2. inleiding
  1. redenen
  2. afkortingen
  3. koppelingen
  4. documenten
  5. quickscan
  6. video
  7. recent
 3. rechtspraak
  1. Den Bosch
   1. deskundigen 1
   2. deskundigen 2
  2. herziening
   1. derde DNA-donor
   2. NFI vooringenomen
   3. NFI-brochure
   4. onjuist citaat
   5. am-kenmerken
   6. CD-ROM
   7. radio-propagatie
   8. daderkennis
   9. samenvatting
 4. tijdstip delict
  1. chronologie
  2. telefoongegevens
   1. discussie
   2. bewijsmiddelen
  3. blouse
  4. post mortem
   1. sectiegegevens
   2. literatuurgegevens
   3. literatuurverwijzingen
   4. analyse
  5. getuigen
  6. stille getuigen
   1. postbezorging
  7. wel apart..
  8. samenvattend
 5. getuigen
  1. 24 september
  2. schoonheidsspecialiste
  3. huishoudster
  4. beheerder
  5. ex-vriendin van ..
  6. verdachte
 6. modus operandi van het delict
  1. moordwapen
  2. messteken
   1. vingersporen
   2. mesvlekken
  3. sectie
   1. steekwonden
   2. ribbreuken
   3. livor mortis
  4. sleutels
  5. briefjes
  6. mise-en-scene
 7. DNA
  1. puzzelen
  2. vlekje nr. 10
   1. electroferogram
   2. PCR
   3. LCN
  3. vlekje nr. 20
  4. chain of custody
  5. make up
  6. contaminatie
 8. mobiele telefonie
  1. Call Detail Records
  2. Nova Zembla
  3. propagatie
   1. meteo
   2. veldsterkte
   3. tracing
  4. geofysica
  5. file
  6. reconstructie