Goed antwoord, maar niet op mijn vraag

Uitwerking van punt a

Het CDA schreef:

“In uw mail schrijft u over de Deventer moordzaak.”

Het gaat mij niet primair om de Deventer moordzaak, maar om de rechtsstaat. Weliswaar zit in de padnaam naar deze artikelen de aanduiding ‘devmrdzk’, wat een duidelijke suggestie wekt. Maar het is geen toeval dat er ook ‘politics’ in zit.

Ik beschouw de kwestie niet zozeer juridisch, als wel staatsrechtelijk. Voor mij is de Deventer moordzaak slechts een aanleiding om principiële vragen te stellen, zoals:


Noot:
De dikke Van Dale (papieren editie 13) vermeldt over het woord ‘opportuniteitsbeginsel’:

“Bij de vervolging van strafzaken heersend beginsel volgens hetwelk het Openbaar Ministerie zelfstandig beslist welke gepleegde strafbare feiten het zal vervolgen en welke beter onvervolgd kunnen blijven.”