E-mail R. Harmsen aan CDA Publieksvoorlichting,

Verzonden: Sun Jan 06 20:27:47 2008

15:41 4-1-2008 +0100, CDA Publieksvoorlichting:
>Maar u merkt dat er aan uw
>mail wordt gewerkt en dat die niet wordt weggegooid. Het zou echter wel
>fijn zijn als u uw vraag duidelijk formuleert zodat wij antwoord kunnen
>geven.

Wie vervolgt een ovj als die zelf strafbare feiten pleegt of onder zijn verantwoordelijkheid laat plegen?

Hoever gaat het opportuniteitsbeginsel van het OM?

Mag het opportuniteitsbeginsel ertoe leiden dat de minister, als eindverantwoordelijke, niets doet aan vermoedelijke strafbare feiten bij het OM?

Ligt hier een taak voor het parlement, dat immers naast mede-wetgever ook controleur van de regering is?

Wat vindt de CDA-fractie van de schrijfproevenkwestie in de Deventer moordzaak? ( http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/schrijf.htm )

Hoe zit het met het principe van onafhankelijk onderzoek, zoals in de zaak Demmink (vooronderzoek door de Rijksrecherche, terwijl de verdachte gewoon in functie bleef als hoogste man onder de minister), en bij het al dan niet compleet vernietigen van drugvangsten (onderzoek door de KLPD zelf, terwijl de vermoede onregelmatigheden ook daar gepleegd waren).

-- 
Ruud Harmsen
http://rudhar.com