Dat kan ik me wel begrijpen

Radio 1

In het Radiojournaal van Radio 1 gehoord op 9 september 2011 om 7:21:47:

Dat kan ik me op zich ook wel begrijpen, als je natuurlijk hoort dat er sprake is van een casinopensioen.

Pensioen

Aan het woord was Liane den Haan van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen). Het ging over het al dan niet goedkeuren van een pensioenakkoord, waarbij druk wordt uitgeoefend om tegen te stemmen, in één geval helaas zelfs met een bedreiging. Het item begon ongeveer op tijdstip 7:20:00.

Contaminatie

Ik denk dat hier enkele uitdrukkingen door elkaar geraakt zijn:
‘Dat kan ik begrijpen.’
‘Dat kan ik me voorstellen.’
‘Dat kan ik me indenken.’


Een veel ouder artikel ging over een verwant taalverschijnsel.

Dit artikel, over ‘zich beseffen’, is zo oud dat het niet eens gedateerd is, want dat deed ik in die begintijd vreemd genoeg nog niet.

De Way Back Machine heeft er een snapshot van van 23 april 2001, dus zo oud is de pagina minstens.


Naschrift 26 januari 2016

Het blijkt allemaal veel en veel ouder! Zie dit zeer interessante artikel door Jan Stroop.