Vermits

Boeiend

Interessant taalverschijnsel vanmorgen bij auteur en zelfuitgever J. Hans Mauritz. Ik citeer uit een door hem verstuurde e-mail die hij zelf publiceerde:

Wij stellen het vanzelf op prijs indien u na verschijning van het boek aandacht zult besteden aan de inhoud er van. Dat een dergelijke beschouwing of recensie alsdan van de hand van Chris Klomp mocht komen is ons om het even, vermits hij zich richt op de inhoud van het boek – zowel letterlijk als figuurlijk te nemen – en zich niet laat verleiden tot het hernieuwd op de man (Dankbaar) spelen maar ditmaal op de bal: de boodschap welke het boek in zich draagt. Wij hebben daar inmiddels vertrouwen in.

Er van” moet ‘ervan’ zijn, maar dat is een flauw spellingsneuzeldingetje dus daar zeg ik niks van. Oeps, toch gedaan. En “welke” mag van mij gewoon ‘die’ luiden, hoewel ‘welke’ niet fout is.

Interessanter is het woord “vermits”. Veel mensen denken tegenwoordig dat ‘mits’ ‘tenzij’ betekent. Maar dat is niet zo, de betekenis is net andersom.

‘Tenzij <voorwaarde>’ betekent: ‘maar niet indien de <voorwaarde> vervuld is’.

‘Mits <voorwaarde>’ betekent: ‘alleen indien de <voorwaarde> vervuld is’.

Auteur Mauritz gebruikte hier de correcte betekenis van ‘mits’ – alleen tikte hij het woord vermits. Dat bestaat ook. Het wordt vooral nog in het Belgisch Nederlands gebruikt, maar het betekent iets heel anders dan ‘mits’, namelijk “aangezien” (Bron: dikke Van Dale 13), ofwel “aangezien, omdat” (Bron: Vlaams-Nederlands woordenboek, 2003, door Peter Bakema e.a.)

Alles in eigen hand

Het is te hopen dat J. Hans Mauritz ondanks het zelf schrijven en zelf uitgeven van zijn boeken een eindredacteur in de arm neemt. Want dat kon wel eens nodig zijn.


Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden