Hetgeen

Het woord ‘hetgeen’ vind ik altijd wat vormelijk en ouderwets aandoen, hoewel het natuurlijk niet fout is. Toch zijn er ook wel moderne mensen, type carrièretijger, die zulke woorden graag nog of weer gebruiken. Ik heb wel eens de indruk dat het vaak mensen zijn die niet zo heel taalvaardig zijn. Ze gebruiken die woorden dan om interessant te lijken en hun zwakheid te maskeren.

Er zijn meer woorden welke daarvoor geschikt zijn:


Naschrift 7 juni 2016: zie ook diegene.

Kleuren: Saai Raar Geen voorkeur Opnieuw laden