Trend of trant?

Vaak gehoord, opgeschreven op :

De huidige trend in het Nederlands is om in de uitdrukking ‘in de trant van’ ook ‘trend’ te gebruiken.

Het onderstaande bedenk ik me nu pas:

Of gaat het om een verkeerde uitspraak van een vermeend Engels woord ‘trant’? Het is wel degelijk een oud Nederlands woord.