Begraven

Ontdekpad: Redbad is geen film, maar een parodie op het medium, door Jona Lendering, zie ook zijn eigen site, vandaar Willibrord en de Abdij van Echternach. (Wat lijkt dat ding trouwens op het Binnenhof, zeg!)

Het onderschrift luidt: “Abdij van Echternach waar Willibrord ligt begraven”. Ik vind dat fout. Het moet zijn: ‘[...] waar Willibrord begraven ligt’.

Ik ga het niet meer uitleggen, daar *is geworden deze artikelenserie al te lang voor. Maar vergelijk: waar hij *ligt dood in zijn graf, waar hij *ligt definitief en voor eens en voor altijd, waar hij zich niet *voelt op zijn gemak, waar hij zich niet *voelt thuis, waar *een plaats vindt zijn gebeente, waar hij is terechtgekomen.


Copyright © 2018 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.