Alweer ‘is toegestaan’

Nu eens niet

Vindplaats: het CBP-richtsnoer Publicatie van persoonsgegevens op internet. Citaat:

De verantwoordelijke dient bij voorkeur toestemming te vragen van de betrokkenen, of anders te kunnen onderbouwen dat publicatie is toegestaan op grond van een van de andere wettelijke regels over de noodzakelijkheid van de publicatie.

Echt fout dit. Moet zijn ‘toegestaan is’. Ik ga het nu eens niet uitleggen. De serie begon met precies dit woord dus uit het voorgaande moet ruimschoots duidelijk kunnen worden wat ik bedoel.

Dat dan weer wel

Wel een interessant en lezenswaardig document, over die privacy. Goed geschreven ook, verder. Van het CBP, het College Bescherming Persoonsgegevens.


Copyright © 2013 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.