Gebiedende wijs met of zonder t?

Moeilijk

Het juiste gebruik van -d, -t, en -dt is voor velen al moeilijk genoeg, bij de gebiedende wijs kan het nog lastiger worden.

(De gebiedende wijs heet ook wel imperatief. Het is als je iemand iets beveelt, maar het kan ook wel – veel vriendelijker – om een raad, advies, of verzoek gaan: ‘neemt u plaats’, ‘doe mee en win!’, enz.)

Gewoon

Met ‘zich’ en ‘u’


Zie over deze materie ook de Schrijfwijzer van Jan Renkema. In de rode editie van 2002 wordt de kwestie behandeld op blz. 334/335, paragraaf 5.11.3 Werkwoorden.


Zie ook de Taaladviesdienst van de Nederlandse Taalunie.


*) Wederkerige of wederkerende? Het verschil weet ik nooit, in elk geval, van die dingen met ‘zich’. In de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) zijn zulke zaken wel terug te vinden.

Inmiddels is dit me door enkele behulpzame personen uitgelegd: wederkerende werkwoorden hebben ‘zich’ bij zich (of een andere vorm van het persoonlijk voornaamwoord, die je dan wederkerende voornaamwoorden noemt: ik vergis me, enz.)
Wederkerige voornaamwoorden zijn elkaar, elkander, en mekaar (in België, en in informele spreektaal ook in Nederland), en verouderde vormen zoals ‘malkander’.


Copyright © 2007 van R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved.