Gezien of aangezien?

Drie zinnen:

  1. Aangezien ik op deze site vaak taalverschijnselen, -ontwikkelingen en -veranderingen signaleer, is het verschil tussen ‘gezien’ en ‘aangezien’ hier een passend onderwerp.

  2. Gezien het feit dat ik op deze site vaak taalverschijnselen, -ontwikkelingen en -veranderingen signaleer, is het verschil tussen ‘gezien’ en ‘aangezien’ hier een passend onderwerp.

  3. * Gezien ik op deze site vaak taalverschijnselen, -ontwikkelingen en -veranderingen signaleer, is het verschil tussen ‘gezien’ en ‘aangezien’ hier een passend onderwerp.

Zinnen 1 en 2 zijn goed. Zin 3 is fout, vandaar het sterretje. Je kunt ‘aangezien’ niet zomaar door ‘gezien’ vervangen. ‘Aangezien’ is een bijwoord, ‘gezien’ is een deelwoord, waarna een nominale constituent moet volgen, ofte wel iets met een zelfstandig naamwoord erin, hier ‘feit’.

Zin 2 lijkt wat de structuur betreft een beetje op de nogal archaïsche vaste formulering van Kamermoties, die altijd beginnen met “Gehoord de beraadslaging”. Ik schreef daar in 2019 een persiflage op. Maar “Gezien het feit dat” vind ik niet archaïsch. Wel een beetje formeel.

De fout om ‘gezien’ te gebruiken waar ‘aangezien’ nodig is, wordt de laatste jaren steeds meer gemaakt, ook door taalbewuste mensen die verder goed Nederlands schrijven. Ik zag hem laatst ook in de ondertiteling van een niet nader te noemen televisieserie.

Deze taalontwikkeling is al een tijd aan de gang: ik heb een voorbeeld uit 2011, en zelfs een uit 1960. Toen was ik pas vijf jaar. Dat neemt niet weg dat, in elk geval zolang ik leef, zin 3 gewoon keihard fout is en blijft, ongeacht of woorden- en grammaticaboeken dan wel -sites dit in de toekomst gaan goedkeuren. Of misschien doen ze dat al, ik heb bewust niet gekeken en schreef dit artikel puur vanuit mijn eigen taalgevoel.