De bit? Of het?

Ik zat wat te lezen in een IT-boek van 28 jaar oud, ook toen gekocht, 24 april 1992. Waarom, zult u zich afvragen? Of niet, maar dan vertel ik het toch. Iets met een muzieknoot, die hoger is, of lager, of toch gelijk. Daar wil ik een demootje bij maken, want anders kan niemand zich er iets bij voorstellen. Hopelijk lukt dat met software die ik rond die tijd schreef, op basis van de info in dat boek, over de AdLib en Soundblaster. Ouwe DOS-troep, maar dankzij DosBox loopt het nog steeds, onder Windows en Linux. Bij Windows voor 32-bitsprocessoren zelfs rechtstreeks in de commandoregel, zonder DosBox, meen ik me te herinneren. Bij 64 bits niet meer.

Het boek heet “Werken met de Sound Blaster” (“met bon voor DISKETTE”, staat erbij, wie wil dat nou niet? 🙃), is geschreven door Josha Munnik & Eric Oostendorp en uitgegeven door Sybex te Soest. 1e druk 1992, ISBN 90-5160-379-7. Ik citeer uit hoofdstuk 8, getiteld “Programmeren van de FM chip (ofwel Ad Lib)”, onderdeel “Het direct instellen van de FM chip”, bladzijde 219/220:

Register 8, algemeen controleregister
[...]
Bit 7 - Hiermee selecteert u de normale synthese modus of de samengestelde spraaksynthese modus. Als de bit wordt gereset (=0) wordt de eerste (normale sythese) gekozen, wordt de bit echter geset (=1) dan wordt de laatste geselecteerd. Wanneer dit bit wordt geset dienen alle instrumentkanalen uit te staan (verderop wordt beschreven hoe dit gebeurt.

De bit”? Ik zou ‘het bit’ zeggen. Maar verderop staat wel “dit bit”. Dat is inconsequent. Het is of ‘de bit, deze bit, die bit’, of ‘het bit, dit bit, dat bit’, geen mengsel van beide.

Hoe zou dit ontstaan zijn? De auteurs wilden gevoelsmatig net als ik ‘het’ gebruiken, maar volgden een redactieregel, alleen niet volledig? Of ze schreven ‘het’ en ‘dit’, maar een overijverige, of beter gezegd halfijverige redacteur heeft het later voor een deel aangepast?