Indammen

Aanpakken

De Nederlandse belastingdienst maakt nu toch werk van het indammen van de stroom zinloze papieren post. Want op 8 oktober jl. ontvingen we brieven om aan te kondigen dat we voortaan geen brieven meer zouden ontvangen om te vertellen dat er weer btw-aangifte gedaan zal moeten worden.

Begin 2014 komt er nog één keer een brief (toch weer) met de aangiftetijdvakken (zouden er echt ondernemers zijn die die niet zelf weten?), de uiterste inlever- en betaaldatums en de betalingskenmerken. Die betalingskenmerken zullen ook te vinden zijn in de beveiligde omgeving van de website van de belastingdienst.

Liefhebbers kunnen zich aldaar ook aanmelden voor een reminder per e-mail.

Oppakken

Handig. Ik vind dit een goede ontwikkeling, ik juich dit toe, het zal u als lezer niet verbazen. Wel jammer dat mijn andere kosteloze massale bespaartip nog niet benut is. Komt misschien nog.


Naschrift 23 mei 2014

Zie ook Twee brieven.


Naschrift 11 januari 2015

Zie ook Indammen (2).


Copyright © 2013 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.