Een mijlpaal

De Nederlandse vertaling van de voorgaande Engelse vaststelling vormt een mijlpaal: het 178ste artikel (aankondigingen van technische verbeteringen meegerekend) dat ik dit jaar, tweeduizend en elf, schreef.

Waarom is zo’n onopmerkelijk getal een mijlpaal? Omdat het betekent dat ik twee keer zo veel artikelen heb geschreven als in mijn meest productieve jaar tot nu toe, twee duizend en zeven! Het waren er toen namelijk 89.

Ga ik dat volgend jaar wederom verdubbelen? 178 keer 2 is 356, wat nog steeds minder is dan 366 (2012 is een schrikkeljaar).

De tijd zal het leren, en houd steeds in gedachten dat het aankomt op kwaliteit, meer dan alleen op kwantiteit.


Naschrift

30 december 2011:

De eerdere cijfers waren onjuist: in de telling waren 5 artikelen meegenomen die ik nooit geschreven of nooit afgemaakt heb, maar die al wel vermeld stonden, uitgecommentarieerd, in het ‘what’s new’-bestand. Ik telde met een simpele grep en had dat niet in de gaten.

Hoe dan ook, het gecorrigeerde aantal op 30 december 2011 om 19:00 is 189. Dat is ook een mijlpaal: honderd meer dan de 89 artikelen die ik schreef in mijn meest productieve jaar: 2007.