Origineel d.d. 26 november 2012: Cumprimento ou insulto?, door J. Rentes de Carvalho.

Nederlandse vertaling uit het Portugees d.d. door Ruud Harmsen. Opmerkingen van de vertaler.


Compliment of belediging?

NOG 4 DAGEN

Na moeizaam twee van mijn boeken te hebben gelezen, wil iemand nu weten:

“Hoe komt het dat iemand als u, die is zoals wij, zoveel in zijn hoofd heeft zitten?”