Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Dat dan toch de dekkingsgraad te laag is, komt ten dele door statistische correcties (de mensen blijken gemiddeld nog iets ouder te worden dan eerder begroot), maar vooral door de lage rente.

De rente is de laatste jaren erg laag en steeds lager, om twee redenen:

Generatiekloof


Zorgvuldiger was geweest als ik eerst andere voorbeelden had gezocht om te weten wat bij het AD de gewoonten zijn ten aanzien van aanhalingstekens. Aan de andere kant: incidentele lezers van papieren of webartikelen zullen dat veelal ook niet per krant uit hun hoofd weten, en onder regelmatige lezers en abonnees van die specifieke krant verwacht ik dat er velen zijn die zich niet voor typografische conventies interesseren. Dus lezers kunnen de '-tekens in de kop op allerlei manieren opvatten. Daarom is het goed als ik dat ook doe.

Boek of dagboek?Ik bedoel, het is een onmogelijke combinatie, en dat uitruilen, ja, dat heeft niet tot de resultaten geleid die we wilden.”

Een oplossing

Dat is inderdaad een groot probleem in de huidige Nederlandse politiek.

Maar ik weet wel een oplossing: met mijn systeem van Lege Zetels zouden er bij de meeste verkiezingsuitslagen veel meer verschillende coalities mogelijk zijn, waaronder combinaties van partijen met wel veel meer gemeenschappelijke inzichten dan nu het geval is.

Ik weet wel een oplossing!


Extra merkwaardig: confirmation bias is toch een psychologisch verschijnsel? Dus het zou bekend moeten zijn, juist bij beoefenaars van de sociale psychologie. Er zit ook een sociale component aan, gezien de stupidity of crowds (zie ook Psychology Today), wat je als een soort collectieve, onderlinge, sociale confirmation bias zou kunnen opvatten.

Roos Vonk: confirmation bias?


Maar er is ook veel regelend/aanvullend recht en heel veel dingen zijn helemaal niet wettelijk geregeld. Dat geeft mensen de vrijheid om zelf dingen af te spreken en op hun eigen manier af te handelen. Dat houdt ook in dat mensen die een conflict hebben, onderling mogen proberen eruit te komen, al dan niet met hulp van bemiddelaars (mediation). Als het conflict tussen moslims speelt, zou zo’n bemiddelaar ook best een imam of qadi kunnen zijn, die uiteindelijk (als partijen onderling geen oplossing vinden) oordeelt volgens wat je de sharia zou kunnen noemen. Dan zou je zou kunnen spreken van een shariarechtbank.

En toch is dat dan niet in strijd met het door mij zo heftig bepleite primaat van de seculiere rechtsstaat.

Rechter verwijst naar shariarechtbank?


Sic

Het staat er zo en columniste Naema Tahir zei het ook zo.

Ik dacht gisteren (want zondag 26-02 keek ik niet) meteen: ‘moet dat niet «gesjochten» zijn?’ Het woordenboek gaf me gelijk. Maar ik moest het dus opzoeken want ik wist het niet zeker.

Gesjochten


De rechtszaak had over iets met huurschulden zullen gaan, met als partijen een woningbouwvereniging en een huurder die zijn huur niet betaald heeft. Hoe het precies zit, is uit het filmpje niet op te maken, omdat de rechter aan een inhoudelijke behandeling niet toekwam.

Dit doordat een van de gedaagden, ene Karel B. (maar volgens de rechter schijnt hij officieel eigenlijk o.a. Charles te heten, als ik het goed verstaan heb), een enorm zwamverhaal begon, samen met een zogenaamde gemachtigde in neptoga, in welk verhaal hij kort gezegd de bevoegdheid van de rechter in twijfel trok.

Minachting van de rechtbank


Dat politici in een verkiezingscampagne zulke flauwekul te berde brengen is niet eens zo erg. Dat hoort erbij. Maar waarom zijn pers, radio en tv hier niet kritischer over? Waarom bijna nooit vragen als 'klopt dat eigenlijk wel?', 'kan dat eigenlijk wel?', 'wie gaat dat betalen?'?

Volksverlakkerij


Zoeken naar basiswoorden

Dit idee wordt nu ook gebruikt in mijn zoekfunctie. Wie daar het selectievakje ‘2k5’ aanvinkt, vindt in het Interlingua-Nederlandse woordenboek alleen nog die 2500 woorden. De vele andere woorden die in het Interlingua bestaan, verschijnen niet meer.

Alleen die 2500


Ik ga zo ver dat ik vind dat het Wetboek van Strafrecht uitgebreid zou moeten worden met een artikel dat het oproepen tot een bankrun strafbaar stelt. Maar bij mijn weten mag zo’n verwoestende actie tot nu toe gewoon zomaar.

Lesje economie


Ik zie nu pas op Google dat in die wijk Geitenkamp dezelfde straatnamen voorkomen als in de wijk Nieuwland in Schiedam, waar ik opgroeide. Was me vroeger nooit opgevallen, in die Geitenkamp kwam ik dan ook zelden of nooit.

Een verhaal n.a.v. twee verhalen (4)


Galicië, Coruña

Ik ging verder en overwoog dat Cruijff misschien zelfs wat Galicisch geleerd zou hebben, omdat ik zeker meende te weten dat hij een tijdlang ook daar (in het noordwesten van het Spaanse koninkrijk dus) gewoond en gewerkt heeft. Dat idee zit al jaren als een vast feit in mijn geheugen. Het ging om La Coruña, dacht ik (toen nog zo genoemd, in het Castiliaans, nu eerder A Coruña, in het Galicisch).

Nergens iets daarover!

Heeft Cruijff in Galicië gewerkt?


Banken hebben geen privilege om geld te creëren. En zo’n privilege hebben ze ook helemaal niet nodig.

Burgerinitiatief geldschepping


Die eerste aanvaring met Peter Breedveld was, zoals ik eerder vertelde, reden noch aanleiding om kritische stukken over Frontaalnaakt.nl te gaan schrijven. Wat die aanleiding wel was, staat hier uitgebreid gedocumenteerd: Breedveld was geschokt over de brute moorden van Breivik; dan mocht ik niet geschokt zijn over het bot neerknallen van Pakistaanse politieagenten.

Selectieve verontwaardiging


Rechters zijn, anders dan complottheoretici, namelijk zo verstandig zich te beperken tot wat relevant is voor de zaak die ze voorgelegd krijgen, en er niet van alles en nog wat bij te slepen. Ze kijken letterlijk naar wat in het geding is, en niet naar wat niet in het geding is.

Intens domKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden