Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


In het eerste hoofdstuk liet ik zien dat geldschepping (geldcreatie) echt bestaat, en dat die plaatsvindt als een bank krediet verleent met geld van een direct opvraagbare rekening. Maar dat geld is niet geschapen in die zin dat het uit het niets komt, zomaar vanzelf, alsof het uit de lucht komt vallen. Het geld dat een lener van de bank leent, is daar altijd eerst ingelegd door een andere bankklant.

Ongebreidelde geldschepping?


De meeste (of zelfs alle?) Spaanse achternamen die eindigen op ‘-ez’ zijn, net als de Portugese op ‘-es’, zogenaamde paroxitonen. Dat wil zeggen dat ze de klemtoon op de voorlaatste lettergreep hebben, zodat een kuut (´, accent aigu) nodig is om die klemtoon aan te duiden. In het Portugees is dat accentteken daarentegen niet nodig, omdat de overeenkomstige namen in die taal op ‘-es’ eindigen. De spellingsregels zijn zo dat de aanwezigheid van die ‘s’ aan het eind het woord automatisch paroxitoon maakt, zonder dat een accentteken nodig is.

Namen op '-es' en '-ez'


De oplossing van Bush is dus: los het probleem op door het te verergeren. De regering leent nog meer geld, o.a. van Chinese beleggers (die staatsobligaties kopen), geeft dat aan de Amerikanen, die kopen er Chinese producten voor, zodat het geld weer terugvloeit. Zo werkt economie. Het is een kringloop. Maar zo'n maatregelen heeft dus geen enkel effect, en al helemaal geen positief effect.

Welke maatregelen?


Carles Puyol. Ga ik het niet over hebben, hoewel ik me afvraag of het ergens op slaat om Poedjol te zeggen, zoals de commentator deed. Zo'n uitspraak van de letter y is in het Castiliaans Spaans wel een van de varianten, maar in het Catalaans? Volgens mij komt de letter y in de spelling van die taal helemaal niet voor. Is zijn naam dus fout geschreven? Pujol is ook een Spaanse naam, dacht ik. Kortom, ik weet het niet, dus ik zeg er niks over. (Waarom heb je daar zoveel woorden voor nodig, om niks te zeggen, leugenaar?)

Dzabi?


In de zomer zijn er nauwelijks oorspronkelijke programma’s op tv. (Ik zou bijna zeggen: is er weinig originele content op tv, maar ‘content’ is een modeterm, nodeloos Engels voor ‘inhoud’, en eerder gezegd van websites dan van tv-programma’s.) Bijna alle uitzendingen in de zomerprogrammering zijn herhalingen.

Sabugal


De toegenomen waarde van het metaal, waaruit nu munten zijn ontstaan, staat links op de balans als bezit. De opbrengst van het munten slaan, het muntloon, staat rechts (credit) in de verlies- en winstrekening.

Het munten is duidelijk een lucratieve business.

Muntloon (1)


Alleen idioten?

Ik zal zeker niet zo ver gaan de anonieme beschrijver van dat bord, noch wijlen João de Barros (1496–1570), idioten te noemen. Dat deed in 1576 wel een collega van laatstgenoemde, Duarte Nunes de Leão, in zijn werk “Orthographia da lingoa portuguesa”. Ik citeer van blz. 9 in de PDF (links bovenaan staat dat het eigenlijk de 5e dubbele bladzijde is):

E para pronunciarmos, a.o.u. junto ao.c. como .e.i. poemoslhe hũa cifra, ou cercilho de baxo, que fica fazẽdo hũa ſpecie de .z. & dizemos: çapato, çoçobrar, çurrador. A qual cifra nõ poeremos, quã- do depois do .c. se segue .e.i. como fazẽ os idiotas.

Aan toekomstige taalvorsers (2a)


Opgedoken?? Altijd werd gedacht??

2009

Die aanwijzingen van een later moordtijdstip waren in elk geval ruim 5 jaar geleden, toen ik deze inhoudsopgave publiceerde, al bekend. En zo’n uitgebreide site had de eenzame onderzoeker Demo (ik ken zijn echte naam maar noem die niet) natuurlijk niet in een paar weken opgezet. Dus ook lang daarvoor waren die sterke aanwijzingen er al.

Opgedoken?


Ik vind het toch een beetje raar, en zo’n werkwoord ‘verzotten’ staat ook niet in VD 13.

Dan is ‘verzot’ dus een adjectief en geen participium, zodat alleen de volgorde ‘dat hij op bier verzot is’ kan.

Op bier is verzot


Het nummer is vertrouwelijk, omdat daarmee het uitvoeren van een betaling wordt mogelijk gemaakt. De bedoeling is uiteraard dat alleen de rekeninghouder dat kan. Omdat de code voor eenmalig gebruik is, heeft die na afloop geen betekenis meer, zodat ik de TAN-code hier veilig kan vermelden, zonder dat kwaadwilligen er iets mee kunnen.

Dat is geen toeval!

Bij de betaling voor de aankoop van mijn nieuwe radio was het volgnummer 555, en de TAN-code luidde 747474!

Een opwindradio (een teken)


Die in zijn ogen fatsoenlijke begroeting wordt een buiging: hij buigt zich iets neer voor een vrouw, maakt zich kleiner, betuigt dus achting, eerbied en respect. Sophie in ’t Veld verdraait dat via een woordspelletje tot “[...] neerbuigend doen [...]”, alsof Belhadi de vrouw wil laten buigen, hij zich boven haar voelt staan, zich meer of beter voelt dan zij, haar wil vernederen.

Precies het omgekeerde van wat bedoeld is! Ik hoop niet dat ze het zo bedoeld heeft. Als het wel zo is, vind ik het heel kwalijk.

Wie buigt wie neer?


Bedoeld gebruik

Het kan, maar heb ik dat ooit wel eens gedaan? Ik kan het me niet heugen. Als ik een washandje ooit zo gebruikt heb, zoals het kennelijk bedoeld is, dan moet dat heel lang geleden zijn.

Ik doe hem altijd in – of tegen, hoe zeg je dat? – mijn hand. Niet omgekeerd, mijn hand erin.

Washandje


Mijn vrouw zei: “Ik heb echt een eind gelopen, nou heb ik een vreselijke honger. Ik heb colidraten nodig.

Colli?


Uitleg

Waarvan?

Daarom ga ik nu (hoewel een grap, net als andere hopelijk vermakelijke uitingen, als je die moet uitleggen, daardoor niet leuk meer is) toelichten wat er allemaal voor eigenaardigs aan de hand is in mijn stukje met de titel “Gaan de ronde (3)” en in het bijzonder in deze zin daarvan. Citaat van die zin:

Aan toekomstige taalvorsers (5)


Uit het niets?

Een opmerking over de titel van het boek van Ad Broere, “Geld komt uit het niets”. Die titel vind ik misleidend (weliswaar, als gezegd, zonder het boek gelezen te hebben).

Mijn eerste artikel heeft de bijna gelijkluidende titel ‘Geld uit het niets?’ en dat vraagteken staat daar niet voor niets. Mijn antwoord is namelijk: ja en nee. Het is een paradox. Door een bank uitgeleend geld komt echt uit ingelegd geld, en toch vindt geldschepping plaats. Moeilijk te begrijpen, maar echt waar.

Toch net een beetje andersKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden