Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Bij laag percentage verwaarloosbaar

Dit effect zie je alleen duidelijk bij wat grotere percentages, en bij kleinere alleen op de lange duur. Vandaar dat ik meteen 10 procent als voorbeeld koos.

10 plus 10 is 21


Plasterks rede tot de Friezen

Eind februari 2007 werd Plasterk minister van OCW, waaronder van Onderwijs, zodat hij opeens ook over Fries als schoolvak en onderwijs in het Fries ging. Daardoor was hij min of meer gedwongen de Friese taal toch maar serieus te gaan nemen.

Hij waagde zich in het hol van de leeuw en hield er een toespraak, in het Fries nota bene, waarmee hij het volgens dit artikel in het Friesch Dagblad van 15 mei 2007 weer goed maakte.

Ronald Plasterk is gelukkig niet bij Dokkum vermoord.

Buiten het eigen vakgebied


Dienstverlening

Ik denk dat het bedrijven vrij staat allerlei diensten aan te bieden aan andere bedrijven. De dame die ons belde bood overigens (nog?) niets aan.

Ook denk ik dat, als je ondernemer bent of om een andere reden domeinhouder, het aan te raden is goed na te denken welke diensten je echt nodig hebt en wilt afnemen, tegen welke prijs en voor hoelang.

Nl-domein aangevraagd?


Kennis

Om te vermijden wat landspecifiek is en je te beperken tot het breed gedeelde, moet je wel weten wat wat is.

Landspecifiek (1)


Als ik weer eens langs het naambord van zijn laan fietste, dacht ik altijd dat Mendes da Costa een filosoof was. Maar dat komt doordat ik hem verwarde met Baruch Spinoza. Heel iemand anders uit een heel andere tijd. Zo dom en onontwikkeld ben ik nou. Het zou verboden moeten worden.

Mendes da Costa


Er staat dan ook niet “nu verouderd” of “inmiddels verouderd”. Dat kon wel eens een bewuste keus zijn van deze (zeer taalbewuste en taalvaardige!) auteur.

Twijfelgeval. Nee, weet je wat, gewoon goed. Schrappen dus, dit voorbeeld. Nee, ik laat het toch maar staan. Nuance is belangrijk.

Toevoeging 25-08-2010: maar zie actief/passief. ‘Verouderen’ is een onovergankelijk werkwoord dat met ‘zijn’ wordt vervoegd. Nog een reden waarom de gebruikte volgorde wel kan.

Verouderd, bedorven, getrouwd, gewend, t/m verstoken


In die reclame van drogisterij Het Kruidvat, die al weken of maanden vaak op de radio en televisie te horen is, lijkt het net of de inspreekster Krijtvat zegt in plaats van Kruidvat.

Steeds verrassend, altijd voordelig”.

Vrolijke ontronding


Een vertaler die dat beter kon en deed dan ik, was August Willemsen.

Família (opmerkingen van vertaler)


Soms rollen de lappen tekst er zo uit en hoef ik ze alleen maar in te tikken. Maar veel vaker komt er veel aarzelen aan te pas, en peinzen, zoeken, lezen, twijfelen, ordenen, indelen, twijfelen, opnieuw proberen, weer twijfelen, zoeken, lezen, slapen, peinzen, aarzelen en ploeteren en door blijven gaan.

Als het er dan eindelijk staat zoals het er staat, dan klopt het allemaal wel, denk ik zelf. Want anders publiceer ik het niet en begint de hele worsteltocht naar inzicht en waarheid opnieuw.

Nog steeds niet gelezen


Wat ook kan is dat de verklaring ligt in wat ik vaker heb gesuggereerd (hier en hier en hier): men denkt bij redacties nog steeds dat de zogeheten rode volgorde beter is en de groene vermeden moet worden

Dat hij zich voelt misleid


Boeiend

Maar ik stuitte wel op het opmerkelijke feit dat 24 x 36 gelijk moet zijn aan 27 x 32! Eigenaardig, 3 erbij en 4 eraf, en dan toch weer precies hetzelfde. Want kijk maar:

24 x 36 = 8 x 3 x 4 x 9 = 8 x 4 x 3 x 9 = 25 x 33.

Factoren anders gegroepeerd, dat geeft dus 32 x 27. Dus als op de een of andere vreemde manier onze uren 3200 in plaats van 3600 seconden zouden hebben, en er gingen 27 uren in een etmaal en niet 24, dan zouden de dagen toch even lang zijn: 86400 seconden.

Raar hè? Maar het is zo. Dat wou ik even melden.

Wat getaleigenschappen (2)


Ketenverbruik

Misschien is dat gedoe met oploskoffie van diverse pluimage wel heel energieonzuinig. Wat komen er allemaal aan energieslurpende industriële processen aan te pas? Een soort van koffiezetten in elk geval, maar ook vriesdrogen, waarschijnlijk.

Het meest besparend is natuurlijk om helemaal geen hete dranken te drinken, maar gewoon koud water. Daar kan een mens heel goed op leven. Maar dat is zelfs mij als energiebewust persoon (in gedachten dan, niet in alle opzichten in (koop)gedrag) weer wat al te spartaans.

Waterkoker en thermosfles


Eerdere stukken van mij over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting: Uitingsvrijheid absoluut? (3 december 2011), Niet absoluut (15 maart 2014), Absoluut of met wettelijke grenzen? (6 mei 2014).

Er mag heel veel


Pombal ligt volgens Google Maps over de snelweg 170 km van Lissabon. Anderhalf uur rijden (vergelijk Hoogeveen-Amsterdam in Nederland), maar dan moet je in en om Lissabon geen files tegenkomen en die zijn er, hoor ik regelmatig via internet op de radio, elke dag. En je moet nog een parkeerplaats vinden.

Família (opmerkingen van vertaler)


Dat dus

Dat dus. Puzel. Dat zei hij, niet puzzel of puzzle.

Ik snap dus niet hoe dat ooit ontstaan is, dat sommige mensen puzel zeggen, met de klinker van Ruud, stucwerk, luxe, duur, vuur, executie en solutie.

Puzel? Puzzel!Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden