Articulos selecte (lingua es eo)


La homo devas lerni distingi baldaŭajn kaj postajn profitojn. Postdaŭre profitigos nur one praktiki sian potencon. Ekscionte tion, homa eco ĉiam rigardita kia malvirta, nome la egoismo, povos estiĝi virto, ĉar se la homo alcelas sian propran profiton, li alcelas la pacon.

Fundamentoj de etiko


Tio implicas ke la homaro estas heredinta la sanktan devon de plue estigi de kreaĵon de Dio, konformonte al la tiama projekto.

La heredaĵo de Dio


Lontana pasinteco

Modernaj homoj loĝas en mondo tute alia ol tiu de iliaj samspeciuloj de antaŭ dekmiloj jaroj, kiam ĉiuj estis ankoraŭ ĉasistoj-kolektistoj. Sed ili mem ne estas multe ŝanĝitaj. Do, por kompreni kiel modernaj homoj pensas, sentas, kaj precipe kiel ili kondutas, mi kredas ke ni devas rigardi la batalon por ekzistado de la homaro de la pasinteco, en la tiutempaj cirkonstancoj.

Vojo al paco


La miraklo de la dedia kreado ne estis ke ĝi kreis la universon en la nuna stato, sed ke ĝi kreis la potencialon pro postaj iĝadaĵoj, kaj pro la evoluo kiun malkovradis Darwin. Ĉiu iĝado povis okazadi sen iu neceso de dedia interveno; ĝia tiama projekto sufiĉis.

La heredaĵo de Dio


2. Fundamentoj de etiko

Tuj la fakto, ke la naturo originas de Dio, eĉ iel estas Dio, al ni donas unu el la fundamentoj de etiko: respekto rilate la naturo, rilate la senviva naturo, rilate vegetaĵoj kaj animaloj; respekto al si mem kaj reciproka respekto inter homoj. Konsiderado la bazajn regulojn en la viva naturo ĝi pli klarigos: estas rapida, efika, limigata perforto, kaj ekvilibro.

Fundamentoj de etiko


Estas tragika fakto ke multaj religioj ĝin malakceptas. La oftaŭdata argumento ke estas kontraŭnatura interveni en la homa reproduktado, preteratentas la fakton ke la homo supervenkis siajn naturajn limojn. Certe estas kontraŭnatura la naskiĝlimigo, sed tamen necesa pro returni la homon al la naturo. Naskiĝlimigo ne estas kontraŭ la volo de Dio, sed estas morala devo, sur ni surmetita de Dio.

Praktika etiko


Esperantaj vortkunmetadiloj

Kial

Kvankam senenketinte mi supozas ke Esperanto prinome multopkoniĝas, kontraŭe prilingve. Necerte estas du kaŭzareroj: Unue, adinte la lingvo Esperanto asociigas politikecetan idealismon, kiun kvankam certe malfiindan, ne ĉiuj volas tutkore ekani.

Esperantaj vortkunmetadiloj


Malmultigita homa estado sur tero kompreneble ne solvus tuj ĉiujn problemojn; sed ĝi certe plifaciligos atingi solvojn. Medimalpurigado kaj energimanko povus venkiĝi per jamnunaj konataj teknologioj. Estus vasto por sovaĝaj animaloj kaj por praarbaregoj, tamen samtempe la tero sufiĉe produktus manĝeblaĵojn, ĉarpent- kaj brullignon, alkoholon kiel aŭtoveturigilon, kaj tiel plu.

Praktika etiko


Mi pensas homa sento kaj konduto estas apenaŭ racia, sed grandparte instinkta, sur genetikaj faktoroj bazita. La evoluo de la specio okazas malrapide. Ni estas esence la samaj homoj ol tiuj, kiuj vivis antaŭ dekmilojn da jaroj.

Vojo al paco


Ne enmiksiĝu

Restu en la paca kaj kunlabora atmosfero de la propra grupo. Lasu trankvila kiu estas ekster la grupo kaj ne enmiksiĝu. Tio estas tre paca.

Integriĝo ne estas necesa! La publika postulo por integriĝo ofte estas tirana klopodo al asimilado. La aliaj devas iĝi samaj kiel ni. Sed kial?

Vojo al paco


Kvankam la fincelo estu tre drasta malmultigado de la homa loĝantaro, ni diru ĝis milmilionoj aŭ eĉ pli malmultaj homoj en la tuta mundo, [tiel] rapida reduktado estigus tro multaj problemoj. La ekvilibro inter aĝgrupoj perdiĝus, socialaj asekuraj sistemoj tro premiĝus, kaj kie socialan asekuron organizas la familioj anstataŭ registraro, [tiel] malfacilaĵojn netolereblajn estiĝus.

Praktika etiko


La potenco kaj inteligenteco de la homoj lin devigos akcepti du novajn bazajn regulojn: sinlimiĝon, kaj reciprokan respekton. Tio estas la sola maniero de malperdi la ekvilibron, kaj tio devas, ne sole ĉar ĝin Dio surmetis sur ni kiel vivoprincipo, sed ankaŭ pro la porhoma profito.

Fundamentoj de etiko


Tuj kiam tiaj kontaktoj estas establitaj, imagu ke la konversacianto estas parto de komuna grupo. Tiel instinkte la inklino al paco kaj kunlaboro ekaperos, altruismo per komunaj interesoj.

Vojo al paco


1. La heredaĵo de Dio

Dio vere ekzistas. La naturo estas tiel mirakla, tiel komplika tamen celatinganta, ke malpovas esti malekzistinta estulo pensinta kaj sciinta, kiu ĝin iam projektis. Homaj sciencistoj ne duone sukcesis pervidi tiun projekton, nek kompreni la naturajn leĝojn, iĝon kaj maliĝon de steloj, la kodosistemo genetika de la DNA, la funkciadon de la cerbo, keo

La heredaĵo de Dio


La homo, la plej sukcesinta animalo, venkadis la mondon, sed nu estas tempo pro libervole retroadi. Laŭ la dedia priekvilibra leĝo la homo rajtas uzadi nur limitaj partoj de l’ tero, kiam la cetera tero devas resti disponebla al aliaj specoj. Ĉar ni ne volas fidi al milito, malsatado, medimalpurigado, kaj malsaneco kiel homarmalmultigilo, la unika restante elekto estas la naskiĝlimigo.

Praktika etikoColours: Neutral Weird No preference Reload screen