Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Op de kaft van de editie van 1979 staat de boektitel fout gespeld, namelijk als
Bestuurlijke
Informatie
Verzorging

Informatieverzorging is een samenstelling, en die spellen we in het Nederlands aan elkaar, als één woord. Als om esthetische redenen drie delen onder elkaar komen, zou er dus een afbreekstreepje achter ‘informatie’ moeten staan:
Bestuurlijke
informatie-
verzorging.

In het boek zelf staat het gelukkig wel goed, als Bestuurlijke informatieverzorging.

Leermoment: Starreveld


83200 stond me bij, maar 84600 klonk waarschijnlijker. Dus wat is het nou? 24 keer 3600 uiteraard, maar dat vond ik te lastig zonder papier of rekenmachine.

Dus dacht ik het mezelf makkelijker te maken door beide getallen te ontbinden in factoren. Of 24 en 36 dan in elk geval. Zo lukte de vermenigvuldiging me nog steeds niet.

Wat getaleigenschappen (2)


Niet altijd!

Kanttekening: gaandeweg ontdekte ik dat het ingewikkelder ligt dan ik eerst dacht: wat ik als fout aanvoel (misschien omdat ik er overdreven op let), is soms toch goed.

'Is toegestaan' of 'toegestaan is'


Opwekrendement

Zulke koffie maak je met heet water. Daarvoor hebben we een waterkoker. Is het niet raar om elektrisch water warm te maken? Ja, dat is raar. We hebben namelijk stadsverwarming, dat wil zeggen dat de afvalwarmte die bij elektriciteitsopwekking onvermijdelijk ontstaat, via lange geïsoleerde buizen vervoerd wordt naar woonwijken en alsnog benut voor ruimteverwarming en om (via een warmtewisselaar) warm mee te douchen.

Waterkoker en thermosfles


Debet en credit

De kern van de boekhouding is de balans. De balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van een bedrijf, op een bepaald moment.

Principe van boekhouden


Andere betekenis van seigniorage

Als geldschepping een bank rechtstreeks geen voordeel biedt, zal de bank op een andere manier de kosten moeten dekken. Dit kan door rentemarge. Verstrekte leningen leveren meer rente op dan direct opvraagbare tegoeden of spaargeld. Ook als op de balans andere activa staan tegenover het geld aan de rechterzijde, zoals staatsobligaties, andere obligaties, aandelen, edelmetalen, kunnen die renderen, in de vorm van rente, dividend of koersstijgingen.

Dat samen wordt ook wel aangeduid als seigniorage. Maar het is een heel andere soort seigniorage dan het zo gemakkelijk voor te stellen letterlijke muntloon. Ik vind het belangrijk om die betekenissen van ‘seigniorage’ te onderscheiden, en ze niet onvermeld door elkaar te gooien, zoals m.i. te vaak gebeurt.

Muntloon (1)


Maar de critici vinden dat oordeel van die rechter wel goed. Dat brengt mij tot het vermoeden, dat ze bij hun kritiek alleen maar aanslaan op dat ene woordje sharia, zonder goed te kijken wat er precies aan de hand is, alleen maar om de suggestie te kunnen wekken dat de Nederlandse rechter wijkt voor de sharia, zich onderschikt verklaart aan de sharia, om maar vooral de oprukkende, al bijna overheersende moslims te vriend te houden. Vandaar mijn getwitterde verwijt “agitprop”.

Het is een volkomen verkeerd beeld: in werkelijkheid handhaaft de Nederlandse rechtspraak wel degelijk haar gezag, op die terreinen waar ze bevoegd is. En zo hoort het ook, wat mij betreft. Meer daarover straks in het hoofdstuk over het Primaat van de seculiere rechtsstaat.

Rechter verwijst naar shariarechtbank?


De rechtszaak had over iets met huurschulden zullen gaan, met als partijen een woningbouwvereniging en een huurder die zijn huur niet betaald heeft. Hoe het precies zit, is uit het filmpje niet op te maken, omdat de rechter aan een inhoudelijke behandeling niet toekwam.

Dit doordat een van de gedaagden, ene Karel B. (maar volgens de rechter schijnt hij officieel eigenlijk o.a. Charles te heten, als ik het goed verstaan heb), een enorm zwamverhaal begon, samen met een zogenaamde gemachtigde in neptoga, in welk verhaal hij kort gezegd de bevoegdheid van de rechter in twijfel trok.

Minachting van de rechtbank


De auteurs vatten ‘schuld’ soms op als de resulterende hoofdsom na alle reeds betaalde aflossingstermijnen. Bij andere gelegenheden nemen ze ook alle rente mee in hun begrip ‘schuld’, ongeacht of die rente al betaald is zoals afgesproken, of dat een betalingsachterstand is.

Ik vind dat onjuist en verwarrend.

Rente en stabiliteit (II)


De ‘kassen’ van de pensioenfondsen zijn helemaal niet leeg. De Nederlandse pensioenfondsen hebben nog steeds vele, vele miljarden euro’s aan beleggingen en liquidere middelen, genoeg om de pensioenen te betalen en te blijven betalen. Na de moeilijke jaren rond 2008 zijn de beleggingsrendementen recent ook weer uitstekend.

Generatiekloof


Dat is een beetje het paard achter de wagen, dat je bij media als radio en tv die bij uitstek ook informatief kunnen zijn, andere media moet gebruiken om achter informatie over de uitzending zélf te komen.

Interessant! Maar wie was het nou eigenlijk?


Ze zijn alleen nooit serieus genomen, niet door officiële instanties zoals politie, justitie, rechtbanken of gerechtshoven. Maar merkwaardig genoeg ook niet door bepleiters van de onschuld van Ernest Louwes – ik noem Maurice de Hond, Wim Dankbaar, Ronald Beetz en André Vergeer.

Uit de rijkelijk onderbouwde redeneringen van Demo bleek namelijk niet alleen dat Ernest Louwes niet de moordenaar kon zijn, maar tevens dat ook Michael de J., die genoemde heren als dader zagen, het niet gedaan had.

Opgedoken?


Ik denk dan: als je Engelse uitspraak moeilijk vind (is ze ook), kies dan voor je Nederlandse programma geen Engelse titel, maar liever een Nederlandse.

Bijna eender


Bij fractional reserve banking daarentegen heeft de bank een groot probleem als meer mensen geld terugvragen dan waar de kasreserve op berekend was. De vraag is echter, hoe waarschijnlijk het is dat zoiets in de praktijk voorkomt, in het bijzonder in een moderne maatschappij, waarin alle personen en bedrijven bankrekeningen hebben en niet veel contant geld.

Full reserve banking?


De traditie blijkt inderdaad lang: in de woordenlijst van 1914, opgesteld door M. de Vries en L.A. te Winkel, stond weliswaar ‘Dollar’ met een hoofdletter, maar dat gold in die lijst voor alle trefwoorden. Het meervoud ‘dollars’ staat vermeld met een kleine letter, dus ik neem dan maar aan dat ook de officiële spelling van het enkelvoud toen, nu bijna 100 jaar geleden, al met een kleine letter was.

Euro met een kleine letterKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden