Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Natuurreligies

Of je moet in gedachten de natuur, de aardbeving, de aardverschuivingen personifiëren, ze voorstellen als een soort bovennatuurlijke wezens met niet altijd even goede bedoelingen. Zoals de Germanen vroeger de bliksemgod Wodan en de dondergod Donar hadden.

Zulke gepersonifieerde natuurkrachten zouden dan actief, mogelijk zelfs bewust en opzettelijk, die afsluitingen hebben bewerkstelligd. Dan zou de gehoorde variant taalkundig juist zijn.

Maar zo’n wereldopvatting met personificaties ligt natuurlijk niet op de weg van een neutraal nieuwsmedium. Dus zo kan het niet bedoeld zijn.

Afgesloten


Kandidaten

François Hollande is de socialistische kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2012. Als hij die wint, stel ik voor dat wij hier het kabinet laten vallen en op de een of andere manier regelen dat Frans Duijts de nieuwe minister-president wordt.

Gezellige Eurotop!


De bestaande wetten bieden al mogelijkheden. Ik wees al op art. 140 Sr over criminele organisaties en op art. 2:20 BW dat het de rechter mogelijk maakt een rechtspersoon verboden te verklaren en te ontbinden. Dat kan als werkzaamheid of doel van die rechtspersoon in strijd is met de openbare orde.

Wat dat begrip, de ‘openbare orde’, precies inhoudt of in kan houden, zal wel moeten blijken uit jurisprudentie. Ik heb daar geen zicht op, ik ben geen jurist.

Hoe dan ook, over uitspraken van een onafhankelijke rechter gaat de Tweede Kamer niet, gezien het belangrijke principe van de scheiding der machten.

De zinloze petitie van Henk Bres (2)


Nog iemand die het m.i. niet begrijpt en die uitleg nodig heeft: Rob Bloemkolk (21 mei 2014). Tweets van mij in reactie daarop: 9:04, 9:06, 9:07.

Er mag heel veel


geertwilderspvv Geert Wilders
Mijn hemel is de Majesteit stiekum lid geworden van GroenLinks? bit.ly/vTkG4n
25 Dec

@geertwilderspvv Wat een zuur gezeur nou weer! Die ene keer in het jaar dat ze iets van een eigen mening mag laten zien.
14 hours ago

Twiscussie met Geert Wilders


Ja, op een terrasje aan een dorpsplein gisteren, toen liep er een kennis van drie mannen aan een tafeltje voorbij. Hij schudde ze snel alle drie de hand (met een lichaamstaal die on-Nederlands was, moeilijk uit te leggen, je moet het zien), zei nauwelijks iets, en liep weer door.

Ik wil maar zeggen, de codes zijn subtiel en gecompliceerd, maar het is zeker niet zo dat de enig juiste, fatsoenlijke begroeting altijd per se een handdruk moet zijn. Ook in onze westerse cultuur of culturen niet.

Wie buigt wie neer?


Ook wordt (vooral in Franse of Amerikaanse bronnen) de k van kW en kWh nogal eens ten onrechte met een hoofdletter K geschreven (niet bij de ASN Bank overigens). Dat is niet goed: het hoofdlettergebruik van de eenheidssymbolen, maar ook van de symbolen voor de vermenigvuldigingsfactoren, is gestan­daardiseerd in het SI (système international) en voor alle talen gelijk.

Kilowatt en kilowattuur


Of nog beter: overal op alle autosnelwegen dezelfde maximumsnelheid en niet elke paar kilometer wat anders. Dat roep ik al jaren. Maar naar mij luistert toch niemand.

Welk geldt?


Geen grond

Afgezien van de ondemocratische mentaliteit die eruit spreekt, heeft Micha Kat ook geen enkele grond voor zijn paniekerige oproepen. Wat hij aanvoert als redenen, blijkt namelijk keer op keer nergens op te slaan.

Gevaarlijk

Ik denk dat mensen als Micha Kat gevaarlijk zijn. Het is maar goed dat hij geen macht heeft en nauwelijks aanhangers.

Kat: bestorm burelen


Maar dan zal er toch wel een pincode gevraagd worden? Een pinpas heet niet voor niks zo, pin- komt van PIN = Persoonlijk IdentificatieNummer.

Echt zo slecht beveiligd?


Dit onrecht, verwijten te krijgen terwijl je niet weet wat je fout doet, heeft me voorgoed een afschuw bezorgd van teamsporten (ook al ben ik in individuele sporten ook nooit goed geweest). Klaverjassen vond ik leuk, maar frustrerend, omdat je ook daarbij het voor je maat kon verpesten door net een verkeerde kaart bij te gooien, zodat er enorm veel roem viel voor de tegenpartij of je die juist zelf misliep, of zou gaan mislopen in de volgende slag; of als je verkeerd seinde, of wel of niet iets met het aas nam, waardoor je nog een slag had kunnen halen en net niet nat was gegaan. Zulke ingewikkelde overwegingen, in minder dan een seconde te beslissen.

Een verhaal n.a.v. twee verhalen (6)


Afgekeurd

Ik weet het niet, wat de reden is. Maar mijn conclusie blijft, in dit voorbeeld: taalfout. Ik moet streng zijn en dat ben ik ook.

Dat hij zich voelt misleid


De man blijkt dus Muʿammar al-Qaḏḏāfī te heten, ofwel in Arabisch schrift مُعَمَّر القَذَّافِي . Daarom vind ik de beste benadering met gewone letters, zonder diakritische ketens (hier de streepjes boven en onder letters) erbij: Qaddhafi.

De achternaam bevat drie medeklinkers, die ik nu achtereenvolgens ga bespreken:

Transcriptie van de naam Qaddhafi


Het in deze procedure voor eiser meest belangrijke punt, namelijk de sinds jaar en dag in zwang zijnde praktijk van rentecreatie door een vermeende commerciële bank als gedaagde - rentecreatie is net zo goed geldcreatie; PW -, over uit het niets gecreëerd geld, [...]

Ja en nee. Even de puntjes op de i, en weer debet en credit uit elkaar houden.

Als een bank creditrente vergoedt aan een spaarder, houdt dat geldschepping in.

Proces tegen ING?


Gevolg was dat ik voor alle vreemde talen (Engels, Frans, Duits en Latijn) een 5 had op mijn eindrapport, en voor de exacte vakken (meer begrijpvakken dan leervakken) nog net zesjes. Tekenend voor iemand die later een technische opleiding ging doen, maar weer later steeds meer geïnteresseerd raakte in taal en talen.

Een verhaal n.a.v. twee verhalen (2)Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden