Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Sophie in ’t Veld vond haar interpretatie van het gedrag van de handweigerende docent, als neerbuigend tegenover vrouwen, kennelijk logisch, voor de hand liggend en vaststaand. Maar ik ben er helemaal niet zo zeker van dat haar inzicht klopt. Ik vermoedde een andere gedragsachtergrond en inmiddels heb ik nog een hypothese.

Geen handdruk: neerbuigend?


Paradoxaal genoeg houdt het toekennen van een krediet automatisch geldschepping in, maar nu met ‘geld’ in een speciale monetaire betekenis. Maar deze geldschepping maakt de bank geen steek rijker: uitgedrukt als waarde, is het netto-effect nul.

Dit is lastig te begrijpen, maar het is wel waar. Dat zo veel mensen dit niet vatten, is een van de onderliggende oorzaken van een wijdverbreid, ongerechtvaardigd wantrouwen tegen banken dat onder het grote publiek heerst.

Rente weer in omloop


Het ergste vind ik nog dat de foute uitspraak in bepaalde gevallen een bewuste, opzettelijk keuze is. Op een van mijn vele vergeefse ge-e-mailde protesten ontving ik van de afdeling voorlichting van de NOS de volgende reactie:

Hardleersheid, en de juiste uitspraak van Srebrenica


Niet omdraaien

Te veel is ook niet goed. Dus niet een week lang elk uur een programma aankondigen dat dan steeds maar weer nog steeds niet komt. Dat doen ze soms op de tv. Dat is ook irritant. Doseren, daar komt het op aan.

Jammer, nu niet


16 juli 2013

In juni en juli 2013 kwam ik, voornamelijk via Twitter, in contact met veel aanhangers van MPE (Mathematically Perfected Economy), over de hele wereld, waaronder ook de oprichter van die beweging, Mike Montagne. Enkelen beleven de discussie aangaan, Mike en anderen renden al snel weg.

Dit alles resulteerde in een lange serie specifiekere artikelen, bereikbaar via hetzelfde menu als de algemenere.

Die artikelen over MPE zijn in het Engels, dit is ongeveer het punt in het menu waar de links ernaar beginnen. Enkele zijn al vertaald in het Nederlands en misschien komen er nog vertalingen bij. Het Nederlandse menupunt zit ongeveer hier.

Rente en stabiliteit (IV)


Afgezien van de principiële verwerpelijkheid van het psychiatrisch-diagnostisch en ander gescheld, vind ik deze omschrijving “een geestesziek en schizotype plagiaataapje” stilistisch dan wel weer fraai. Ze had zomaar van een Van het Reve of een Komrij kunnen komen.

Schelden (2)


Maar dat klopt niet. Wat Witteveen namelijk vergeet, is dat zo’n liquiditeitsinjectie niet de garantie had gegeven dat het probleem opgelost was, definitief en stabiel. De belangrijkste asset van een bank is namelijk vertrouwen. Als dat vertrouwen eenmaal aangetast is geraakt, is er vaak geen redden meer aan. Vertrouwen komt immers te voet, maar gaat te paard, zoals het spreekwoord zegt.

Lesje economie


Boeiend en merkwaardig, die vele kleine verschillen binnen een gemeenschappelijke taal.

Regiem of regime


Dit is de zogenaamde groene volgorde. Die komt in het Nederlands van zowel Nederland als België voor. Ik voel deze volgorde aan als wat informeler, als spreektaliger, dan de rode volgorde hierna.
De mening van het Genootschap Onze Taal, dat deze volgorde vooral in het oosten van Nederland geplaatst moet worden, deel ik niet. Ik heb praten geleerd in het westen van Nederland, met ouders die ook beide daarvandaan kwamen, en ik vind deze volgorde de meest gewone.

Woordvolgorde bij werkwoorden


Geen kritiek, want het is natuurlijk niet makkelijk om live in een paar minuten op de radio even alles perfect te doen. Dat geldt ook als het je vak is. Iedereen kan een foutje maken. Zelf zou ik er helemaal niks van bakken.

Ik wou het taalverschijnsel alleen even signaleren.

Gaan de ronde (1)


Er nooit een “recht van geldschepping” gegeven aan banken en zo’n recht hebben ze ook niet nodig. Geldschepping (ook wel geldcreatie genoemd) is namelijk niet iets wat banken bewust en opzettelijk doen. Het is niet iets waar ze voor kiezen. Ze kunnen het ook niet achterwege laten, al zouden ze dat willen.

Geldschepping is een automatisch en onvermijdelijk effect van krediet­verlening door banken aan het publiek. Het verschijnsel volgt uit de heldere boekhoudprincipes die Luca Pacioli al in 1494 beschreef; en de definitie van geld.

Proces tegen ING?


Geldschepping lijkt alleen voor mensen die het verschijnsel niet goed begrijpen, een truc te zijn. Dat valt ze niet kwalijk te nemen, want het is ook best lastig te bevatten. Ik snapte het eerst ook niet, maar geleidelijk aan steeds meer wel en dat begrip deel ik met wie het maar horen wil.

Toch net een beetje anders


Multilinguaal Iberië

Terug naar Xabi en Xavi. De letter x komt in de spelling van het Spaans (eigenlijk: Castiliaans) (vrijwel) niet voor, maar wel in alle andere talen die op het Iberisch schiereiland worden gesproken: Portugees, Galicisch, Baskisch, Catalaans. Misschien ook in het Asturiaans en Leonees, dat weet ik niet precies.

Dzabi?


Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat moderne computers soms vele minuten over een taak doen, bijvoorbeeld over het starten van een Windows-systeem. Hoe kan dat als deze ogenschijnlijk heftige sequentiële zoektaak zo extreem snel gaat?

Grep -v? Nee, -L!


In Arnhem daarentegen had iedereen kennelijk zijn hele leven al kastie gespeeld. Er werd niets uitgelegd. Het idee dat iemand het hele spel niet zou kennen en er niets van begreep, was zo ondenkbaar dat eenvoudig niemand op die gedachte kwam. En ik zei niets, vroeg niets. Ik voelde me vernederd en klapte dicht.

Een verhaal n.a.v. twee verhalen (6)Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden