Wat dan wel?

Het ligt zo voor de hand

Een tip voor wegbeheerders: als u zo’n elektronisch bord (radar met display) plaatst dat aangeeft “U rijdt nn km” of “U rijdt te snel”, zet er dan ook even bij hoe hard je daar dan wel mag. Met een gewoon niet-elektronisch verkeersbord.

Want anders weet je als weggebruiker niet of dat bord altijd aangaat of alleen als je te hard rijdt, en als je dat niet weet, en ook niet hoeveel te hard, dan kun je je leven niet beteren en leer je er niks van.

Verwarring

Op de Nederlandse wegen kunnen allerlei maximumsnelheden gelden: 60, 70, 40, 50, 130, 120, 80, 100; zelfs 90 en 110 km/h komen voor. En het lijkt vaak wel elke paar kilometer te veranderen.

Soms staan er duidelijke borden, soms onduidelijke, die je alleen kunt interpreteren na het volgen van een cursus hogere combinatorische wiskunde.

Soms ook schijn je het maximum zelf impliciet te moeten afleiden van het wegtype, waarvoor voor mijn gevoel (maar misschien overdrijf ik) elke 10 of 15 jaar een andere opzet en markeringswijze wordt ingevoerd.

Dat ik zo vaak twijfel hoe hard ik mag, zal ongetwijfeld ook komen doordat ik borden over het hoofd zie. Dat valt niet goed te praten, maar: als dat mij gebeurt, dan ben ik vast niet te enige.

Daarom pleit ik voor:

Onduidelijkheid = gevaar

Onduidelijkheid is gevaarlijk. Ik heb de indruk dat wegbeheerders daar te weinig van doordrongen zijn.


3 mei 2014: Zie ook hier, daar had ik het er kort al eens over. Had ik bij het schrijven van bovenstaand stukje niet meer paraat.