Evaluating GPT

Kan het smaad zijn? (2)

Een vervolg op mijn vorige verslag. De aanleiding was ditmaal een tweet van 24 april 2023.

Ik probeer ChatGPT hier uit te lokken door een samenwerking te suggereren tussen Chris Klomp en Raisa Blommestijn. Beide namen expres verkeerd gespeld, ik praat hier immers tegen een intelligente robot, die met zulke foutjes meestal geen moeite heeft.

Wie Twitter en andere bronnen een beetje volgt, weet dat genoemde personen nogal verschillend over diverse dingen denken, om het voorzichtig uit te drukken, dus de kans dat die samengewerkt hebben, is bijzonder klein.

ChatGPT trapt eerst niet in mijn plagerijtje, erkent dat hij niets weet over zo’n samen­werking, die er dus inderdaad ook niet was, maar als ik de namen verbeter (nog steeds met de tikfout Christ i.p.v. Chris) slaat ChatGPT toch weer aan het fantaseren (vanuit een verlangen tot elke prijs behulpzaam te zijn?), en komt aan met het Corona Dashboard. Dat is dus, zoals de URL al laat zien, een informatieplatform van de Rijksoverheid. Ik heb de ontstaansgeschiedenis ervan niet gevolgd of nagegaan, maar het lijkt me toch buiten­gewoon onwaarschijnlijk, zowel van Chris Klomp als van Raisa Blommestijn, dat die iets uitstaande hebben gehad met het opzetten daarvan. Waarom en hoe verzint ChatGPT dat dan toch?


RH:
Wat is er voortgekomen uit de recente samenwerking tussen Chris Plomp en Riasa Blommenstijn?

ChatGPT:
Sorry, maar ik kan geen informatie vinden over een recente samenwerking tussen Chris Plomp en Riasa Blommenstijn. Het kan zijn dat deze samenwerking niet publiekelijk bekend is gemaakt of dat het niet relevant genoeg is om in het nieuws te verschijnen. Als je meer informatie hebt over deze samenwerking, kan ik je helpen met eventuele vragen of verzoeken die je hebt.

RH:
Sorry, ik bedoelde Christ Klomp en Raisa Blommestijn.

ChatGPT:
Christ Klomp en Raisa Blommestijn hebben samengewerkt aan het ontwikkelen van het online platform "Corona Dashboard", dat in maart 2020 werd gelanceerd. Het dashboard verzamelt gegevens over het aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in Nederland en presenteert deze gegevens op een overzichtelijke manier.

Het Corona Dashboard werd al snel een belangrijke informatiebron voor zowel het publiek als de overheid tijdens de COVID-19-pandemie. Het platform werd later overgenomen door de Nederlandse overheid en wordt momenteel beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De samenwerking tussen Christ Klomp en Raisa Blommestijn heeft dus geleid tot een belangrijk instrument dat heeft bijgedragen aan het begrip van de COVID-19-pandemie in Nederland en de bestrijding ervan.

Tussenopmerkingen die niet in de dialoog met ChatGPT zaten, nu toegevoegd op 7 mei 2023: Waar ik hieronder ChatGPT toe probeer te verleiden, kan geen smaad of laster zijn. Ik heb weliswaar nooit echt samengewerkt met Micha Kat, maar ik was lang geleden wel een aanhanger, bewonderaar, volgeling van hem. Dat is inmiddels helemaal anders, maar ik laat wat er was bewust openlijk op mijn website staan.

Geen laster, omdat het waar is. Geen smaad omdat ik er zelf ruchtbaarheid aan geef. Maar ChatGPT weet het niet. Bij het trainen hebben zijn, haar of hets makers kennelijk niet het hele internet leeggetrokken, maar het model is gericht wel met sommige dingen getraind maar minder of niet met andere.

Over mij zou ChatGPT ook van alles kunnen weten, ook die info heeft hij niet opgepikt, maar hij gaat wel fantaseren. Ja, ik was ondernemer, d.w.z. ik had als freelancer een eenmanszaak. Ik ben nooit mede-eigenaar van welk ander bedrijf dan ook geweest, en was zelfs nooit klant van XS4ALL, nadat ze op mijn verzoek om info over websitehosting niet reageerden. Wel was ik al vroeg klant bij Knoware, maar ook daar was ik nooit mede-eigenaar van. Ook met de SIDN, ISPConnect of DINL heb ik nooit iets uitstaande gehad, voor zover ik überhaupt wist dat ze bestonden.

Dus waar haalt dat ding die onzin allemaal vandaan? En wat voor zin heeft het om die te verschaffen?

Miljonair ben ik ook nooit geworden, al heb ik niks te klagen. Dat zette ik eronder om ChatGPT weer een beetje te plagen.

RH:
Welke projecten hebben Ruud Harmsen en Micha Kat gedaan?

ChatGPT:
Ruud Harmsen is een Nederlandse ondernemer en voormalig mede-eigenaar van de internetaanbieder XS4ALL. Hij is ook betrokken geweest bij verschillende andere projecten en ondernemingen, waaronder de oprichting van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de Vereniging van Internet Service Providers Nederland (ISPConnect) en de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL).

Micha Kat is een Nederlandse journalist en blogger die bekend staat om zijn complottheorieën en controversiële publicaties. Hij heeft in het verleden gewerkt voor verschillende media, waaronder NRC Handelsblad en De Telegraaf, maar hij heeft ook zijn eigen website en blog genaamd Klokkenluideronline.nl.

Er zijn geen bekende projecten waarbij Ruud Harmsen en Micha Kat samen hebben gewerkt. Hun professionele achtergronden en activiteiten verschillen aanzienlijk van elkaar en er zijn geen publieke bronnen die hun samenwerking documenteren. Het is daarom mogelijk dat ze nooit hebben samengewerkt of dat hun samenwerking niet publiekelijk bekend is.

RH:
Nee joh, da's me broer, Gronchrijp.

Kwonare, dat was wel van mij, daar ben ik toen dik miljonair mee geworden.

ChatGPT:
Mijn excuses, ik begrijp dat ik uw vraag verkeerd heb begrepen. Het is voor mij als AI-model niet mogelijk om de context van de zin te begrijpen en ik ben afhankelijk van de informatie die u mij geeft.

Om op uw bijgestelde vraag te antwoorden, kan ik geen specifieke informatie vinden over een project genaamd "Kwonare" en de betrokkenheid van een persoon genaamd "Gronchrijp". Het is mogelijk dat deze informatie niet publiekelijk beschikbaar is, of dat de informatie niet correct is gespeld of anderszins onjuist is. Als u meer informatie kunt geven, help ik u graag verder.

ChatGPT in English:
Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. ChatGPT Mar 23 Version