Niet absoluut; niet hetzelfde

Niet absoluut

In Dikke middelvinger etc. stelde Hassnae Bouazza eerder vandaag de retorische vraag:

Is de vrijheid van meningsuiting opeens niet meer absoluut als de Grote Leider op de korrel wordt genomen?

Ik heb het haar medehoofdredactielid van Frontaalnaakt, Peter Breedveld, ruim 2 jaar geleden ook al eens uitgelegd: de vrijheid van meningsuiting is in Nederland helemaal niet absoluut, en ook niet in andere EU-landen en overige leden van de Raad van Europa. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt duidelijk:

Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk (proportioneel en subsidiair) zijn in het belang van [opsomming mogelijke redenen].”

Hassnae Bouazza en Peter Breedveld lezen principieel mijn opmerkingen over hun stukjes niet, omdat ze bang zijn voor kritiek. En dat is jammer, want anders konden ze er nog eens iets van opsteken. Maar gelukkig publiceer ik dit niet alleen voor hen tweeën.

Niet hetzelfde

Ophef

Verder heeft Hassnae Bouazza, en had Fouad Sidali totdat hij zijn tweet terugnam, wel een punt, vind ik. Laatstgenoemde twitterde op 13 maart 2014 om 21:54:

Hitler is onder ons. In de gedaante van Geert Wilders. Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Opdat we nooit zullen vergeten.

Dit in reactie op een uitspraak van PvV-leider Geert Wilders, die ik citeer via RTL-Nieuws:

[...] op verkiezingscampagne in Den Haag. Hij zei dat dat „een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen" moet worden.

Parallel en verschil

Er is naar mijn mening wel degelijk een parallel tussen Wilders die Marokkanen weg wil hebben uit Den Haag (en waarschijnlijk Nederland), en Hitler en consorten die joden weg wilden hebben uit Duitsland en de rest van Europa. In beide gevallen gaat het om verfoeilijk racisme, aangezien mensen bij voorbaat al, puur om hun etniciteit of religie worden/werden weggewenst.

Verschillen zijn er natuurlijk ook, reden waarom ik begrijp dat Fouad Sidali bij nader inzien mededeelde:

De vergelijking die ik maakte is ongepast en had ik niet mogen maken. Men moet wel beseffen welke emoties de uitspraken van Wilders oproept

Historisch besef

Kristallnacht

De kennis van die verschillen haal ik vooral uit het boek Nooit meer terug naar dat land, onder redactie van Uta Gerhardt en Thomas Karlauf. Dit boek bevat authentieke ooggetuigen­verslagen van de gebeurtenissen in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en na de zogenoemde Kristallnacht van 9 op 10 november 1938.

Dat was jaren voor de massale deportaties en uitroeiingsprogramma’s van de Holocaust. Maar toen al werd er wel op grote schaal op etnisch/religieuze grondslag vernield, in brand gestoken, gearresteerd, getreiterd, vernederd, mishandeld, uitgeput en gestolen. Soms werden ook Joden doodgeslagen, maar vergeleken met wat komen zou, kwam dat toen nog ‘slechts’ weinig voor.

De boodschap was duidelijk ‘we moeten jullie hier niet’, en die boodschap kwam over: vele Joden en/of joden lieten alles achter en emigreerden, toen het nog kon.

Al die dingen die ik hierboven opsom, gebaseerd op dat boek over de Kristallnacht en de maanden daarna, heb ik de PvV nog niet horen doen of propageren. Dat valt dan weer mee, al doet het aan de ernst van de recente uitspraak van Wilders niet af.

Ouder antisemitisme in Duitsland

Nog een boek dat ik aanraad voor een beter begrip en meer kennis van wat er in Duitsland gebeurde, en in het algemeen van hoe racisme zich kan ontwikkelen, is Duitsland en zijn Joden, door Amos Elon. Dit gaat nadrukkelijk niet over de nazitijd, maar over het antisemitisme in Duitsland in de eeuwen daarvoor. Achteraf gezien de aanloop van wat nog komen ging.

Reyes católicos

Wie Engels begrijpt, leze ook dit eens, over Spanje en Portugal in 1492 en de eeuw erna. Verhelderend, mede in verband met de geschiedenis van Amsterdam en Nederland.