Op één hoop

Aanleiding

Op Twitter zag ik Chris Klomp verwijzen naar wat hij noemde een “prima voor­be­schouwing op rechtszaak vandaag tegen publicist Wim D.”.

Die voorbeschouwing draagt de titel “Zotternij” en is van de hand de mij tot vandaag on­bekende journalist Rob Zijlstra (@zittingszaal14 op Twitter). Het stukje staat op zijn blog en is kennelijk ook verschenen in Het Dagblad van het Noorden.

Beoordeling

Ik vind het helemaal geen prima voorbeschouwing. Ik vind het een slecht stuk en dat twitterde ik ook. Het stuk van Rob Zijlstra gaat over Wim Dankbaar (ik noem zijn achter­naam wel gewoon voluit, omdat hij er zelf ook geen geheim van maakt), die vandaag te­recht staat wegens smaad, als verwezen vervolg op 29 oktober 2013, waarover de gedaagde zelf een verslag in vele delen schreef.

Tegen het eind van het stuk van Rob Zijlstra staan de kloppende mededelingen:

Wim D. stond in oktober vorig jaar ook terecht in Groningen.
Hij wraakte toen de politierechter omdat die geen getuigen wilde horen.
De zaak werd aangehouden en doorverwezen naar de meervoudige strafkamer (met drie rechters).
De rechtbank gelaste
[sic; RH] ook dat Wim D. onderzocht moest worden.
Misschien spoort hij niet helemaal en dan kan daar rekening mee worden gehouden bij een eventueel op te leggen straf.

Uit de bocht

Tot zover geen bezwaar van mijn kant. Maar dan komt Rob Zijlstra opeens met:

Het vermeende complot gaat verder dan alleen de zaak van Marianne Vaatstra.
Ook de dood van oud-minister Els Borst staat misschien niet op zichzelf. Borst’s
[sic; RH] partijgenoot Alexander Pechtold zou wel eens opdracht kunnen hebben gegeven voor de moord omdat zij ‘te veel wist’.

Als commentaar postte ik onder Robs blog:

Dat suggereerde Micha Kat, ja, hier: http://www.klokkenluideronline.is/2014/02/verband-moord-borst-en-zaak-demmink, met zijn bekende op niets gestoelde retorische vragen.

Maar dat wil toch niet zeggen dat Wim Dankbaar dat ook vindt? En dit stukje gaat over hem. Heb ik iets gemist? Dan graag een bronvermelding van Dankbaars uitspraak hierover.

Waar doelde Rob Zijlstra op?

Ik voeg hier nu een citaat toe van Micha Kat, letterlijk maar zonder die afschuwelijke schreeuwhoofdletters, want die kan ik niet verdragen en die wil ik niet op mijn site hebben. De verwerpelijke inhoud eigenlijk ook niet, maar ik citeer toch, ter wille van de zorgvuldigheid:

Onderzocht moet worden of er een relatie bestaat tussen de moord op Els Borst en de komende climax in de zaak-Demmink * Wat wist Borst als zorg-deskundige van Nederland Pedoland? * Sprak Borst Pechold [sic; RH] aan op zijn wangedrag in de zaak-Demmink? * Raakte Bilderbergmannetje Alexander in paniek? * Was Borst op de hoogte van relatie Demmink-KH?

Robs stellingname

Een andere bezoeker, nu weer op het blog van Rob Zijlstra, ene Jimmy, reageerde op mij met:

Rudhar: geen spijkers op laag water zoeken. Het ‘complot’ wordt (uit)gedragen cq ver­woord door meerdere mensen.

en Rob zelf:

Zoals Jimmy het stelt, zo is het. – rz

Journalistiek?

Dat maakte mij boos. Ik begon een reactie te tikken. Toen die vrijwel klaar was om te verzenden, liep mijn computer vast. Hoewel allang niet meer gelovig, beschouw ik dat als een vingerwijzing van de voorzienigheid dat ik niet te veel bij anderen moet reageren, maar beter gedegener op eigen website. Bij dezen.

Ik tik hier nu uit mijn hoofd opnieuw de reactie die ik eerder vandaag in concept had klaarstaan:


Sorry, Jimmy en Rob Zijlstra, ik vind dit getuigen van een hoge mate van onzorgvuldigheid en onprofessionaliteit.

Zelf ben ik geen journalist, wel zet ik stukjes op het web. Ik mag graag anderen (en mezelf) bekritiseren. Daarbij hanteer ik de vaste werkwijze van letterlijk citeren, met behoud van voldoende context, en met vermelding van naam auteur, datum en tijd, medium, en als het kan een zo concreet mogelijke hyperlink, een dieplink dus. Dan kan iedereen desgewenst, geheel of gedeeltelijk, precies nalezen waar ik mijn mening over gaf.

Echte journalisten hoeven dat kennelijk niet, volgens Rob Zijlstra? Die mogen verschillende personen onvermeld op één hoop gooien, zonder bronvermelding hun uitspraken parafraseren en daarmee suggesties wekken die helemaal niet kloppen?

Leren ze dat op de journalistenschool? Blij dat ik geen journalist ben dan.