Omvolking

Inleiding

Afgelopen 21 juni hield de Nederlandse Tweede Kamer hoorzittingen met beoogde bewinds­personen voor het nieuwe kabinet. Zo vanaf 16 uur Reinette Klever (PVV), beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het ging o.a. over de term “omvolking”, die gevallen was in een uitzending van de omroepvereniging Ongehoord Nederland, waarvan mevrouw Klever bestuurslid is. De oppositie wilde dat ze afstand nam van die term. Dat deed ze niet.

Ik twitterde erover, en werk dat nu uit in een gedegener artikel.

Vraag en antwoord

Kamerlid Daniëlle Hirsch van GroenLinks-PvdA:

Mevrouw Klever geeft aan dat zij denkt dat omvolkingstheorieën niet racistisch zijn. Volgens de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid; toevoeging RH) is het een extreemrechtse complottheorie. Kan zij in ieder geval beamen dat omvolking een extreemrechtse complottheorie is die zijn oorsprong vindt in de nazi-ideologie?

Reinette Klever antwoordde:

Voorzitter, nee, dat kan ik niet beamen. Omvolkingstheorie, daar hebben wij het met omroep Ongehoord Nederland nooit over gehad. We hebben het fenomeen omvolking is behandeld in de uitzending door een gekozen politicus. Dat is volgens mij wat anders dan een theorie, want dan zeg je dat er een beleid achter schuilt of wat dan ook. Volgens mij was het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. En ja, je kan het noemen hoe je het wilt, maar ik zou het niet een complottheorie willen noemen.

Verwarrend

Ik vind deze discussie onzorgvuldig, onzuiver en verwarrend, omdat het woord ‘omvolking’ drie verschillende betekenissen kan hebben, waarvan mevrouw Hirsch er twee door elkaar gebruikt, en mevrouw Klever een derde, waarbij ze ontkent dat de tweede bedoeld was.

Wat zijn die drie betekenissen? Hier kan Wikipedia ons helpen.

 1. Umvolkung.

  Ik had geen idee dat het woord überhaupt ook in het Duits zou bestaan, maar het bestaat. Het staat ook in woordenboeken, hier het Digitale Woordenboek der Duitse Taal (Sprache), DWDS.

  De nazi’s waren dus vóór omvolking, ze wilden in oostelijke delen van wat zij als een groot Duits Rijk zagen (groter dan het was, wat al groter was dan het nu is) het aandeel etnische Duitsers vergroten ten koste van anderen die daar van oudsher ook woonden, zoals Slavische volken, Roma en Joden.

 2. De tweede betekenis, ook treffend beschreven in genoemd woordenboek (vanaf “Seit den 1990er Jahren, vanaf de jaren 1990) is die van rechtse complottheoretici in onze tijd. Anders dan de nazi’s zijn zij juist tégen omvolking. Zij menen dat een politieke elite (Bilderbergers, Illuminati, Reptilians, WEF, Deep State, globalisten, noem het allemaal maar op) en ook de moslims zelf, een bewust beleid voeren om de samen­stelling van de bevolking in West-Europa te veranderen ten gunste van mensen uit het zuidoosten (Midden-Oosten) en zuiden (Afrika), veelal moslims (hoewel niet allemaal).

 3. De derde betekenis is dat sinds de jaren 1960 de samenstelling van de West-Europese bevolking, ook die van Nederland, veranderd is. Dat is gewoon een feit. In de wijk waar ik opgroeide, Nieuwland in Schiedam, wonen nu veel Turken. Toen ik kind was nog niet.

  Dit is ontstaan door allerlei factoren, maar niet als bewust omvolkingsbeleid: krapte op de arbeidsmarkt, waardoor gastarbeiders werden geworven uit o.a Turkije, Grieken­land, toenmalig Joegoslavië, Italië, Spanje, Portugal en Marokko.

  Rond de tijd dat Suriname onafhankelijk werd, kwamen veel Surinamers naar Neder­land. Er wonen ook Antillianen hier.

  Recenter komen nog steeds veel mensen als vluchteling hierheen, doordat het in grote delen van de wereld zo’n enorme rotzooi is: oorlog, armoede, wanbeleid.

Beoordeling

 1. Omvolking in betekenis 1 keur ik af. Overheersing is slecht, overheersing op raciale gronden is al helemaal slecht.
 2. Betekenis 2 zie ik als kwalijke onzin. Er is geen bewust beleid, ook niet geweest, met als doel de samen­stelling van de bevolking te veranderen. Dat toch beweren, zonder het aan te tonen, is bedoeld om mensen op te hitsen, en om racistische gevoelens aan te wakkeren.
 3. Betekenis 3 zie ik als feit, maar niet als probleem. Waar het om gaat dat mensen in vrede, vrijheid en voorspoed kunnen leven. Etniciteit doet daarbij niet ter zake. Ik ben geen racist, probeer althans de natuurlijke neiging tot racisme die in ieder mens zit, te beheersen. Dat zouden meer mensen moeten doen.