KLOL en David Icke

22–

Opmerkelijk

Ergens eerder deze maand merkte ik iets opmerkelijks op. Dat heb ik wel vaker met opmerkelijke zaken, dat ik ze opmerk.

Het ging om commentaren bij het stuk Osama-verhaal Obama klopt: de bewijzen van 7 mei 2011. (Ga je nou weer een artikel schrijven over de site van Micha Kat? Gaat dat niet erg vervelen? Jawel. Misschien is dit ook wel (voorlopig?) het laatste.)

Volgens mijn aantekeningen was er iets in een reactie van ene Geoffrey op ene Wakkervrak (hé, bekende naam!), maar bij nazoeken vind ik dat niet terug. Dus er is óf iets veranderd of gewist (hè, wat achterdochtig nou weer! geheel in stijl?) óf mijn notitie klopt gewoon niet.

Dat zal het dan wel zijn. Leermoment, note to self: áls je iets noteert in een todo-bestand, om eventueel later te kunnen uitwerken, doe het dan nauwkeurig en volledig, anders heb je er nog niks aan. Zo triviaal.

Reaguren

Wel vind ik een reactie van 7 mei 2011 om 22:07 van iemand die zich Vendetta meent te moeten noemen, luidende:

Saturday 7 May, lots about Obama..
http://www.davidicke.com/headlines

Meteen daarna reageerde ene Streep, op 7 mei 2011 om 23:23:

David Icke heeft gelijk met zijn typering 'Rothschild Zionists'. Moedig ook want er zijn er voor minder geverzelfmoord. Sorry CIDI, maar werkelijk alle wegen leiden naar Rome, Washington DC, London City EN Jeruzalem.

Dat laatste klinkt al weer behoorlijk antisemitisch (de rest citeer ik daarom ook niet), zoals bij de overgebleven reageerders op de betreffende site helaas vaker het geval is. En webmaster Micha Kat laat het allemaal staan, terwijl hij de sporadische bijdragen van kritische lieden zoals ik standaard in de spambak laat verdwijnen. Inloggen kan ik wel, duimpjes omhoog of omlaag geven ook, maar wat ik schrijf verschijnt per definitie nooit op de site.

Maar dat is zijn goed recht als web- dan wel blogmaster, want zoals Arnoud Engelfriet betoogde (en die heeft ervoor doorgeleerd en verstand van):

Nee, op andermans blog of site heb je géén recht om je mening te uiten.

Het artikel in de link, http://blog.iusmentis.com/2008/03/20/heb-je-vrijheid-van-meningsuiting-op-andermans-blog/ is ook de moeite van het lezen waard.

Naam

Hoe dan ook, waar ik het eigenlijk over wou hebben (irritant is dat, al dat afdwalen! waarom schrap je dat gezwam dan niet, als je dat zelf weet? nou nee, dat doe ik toch maar niet) is dat opmerkelijke, en dat is dus die naam: David Icke.

Ik had vaag wel eens van die naam gehoord, maar dat heb ik ook wel eens bij namen die ik in werkelijkheid echt helemaal niet ken. In elk geval had in geen idee wie David Icke is of wat hij doet of vindt.

Google en Wikipedia weten samen bijna alles, en zo kwam ik te lezen op deze pagina: David Icke. Wikipedia is, zoals zoveel dingen op internet, in het Engels begonnen en de Engelstalige pagina’s zijn nog altijd vaak het uitgebreidste. Dus begin ik meestal daar.

Aha, dus daar komt het vandaan!

Ik heb gefascineerd dat hele artikel uitgelezen. Wat een hoop flauwekul bij elkaar!!

Maar belangrijker: ik herkende veel dingen. Namelijk van Micha Kat! Hij blijkt een volgeling van David Icke. Vrijwel Kats hele gedachtegoed is op dat van Icke gebaseerd!

Kijk maar. Citaten uit genoemd Wikipedia-artikel:

(O ja, tussendoor nog even zeuren: volgens de Duitse Wikipedia klinkt Ickes achternaam als ‘aaik’ (te lezen als Nederlands) en dat is mij in usenetgroup sci.lang bevestigd.)

Icke's core ideas are put forward in four books—The Robots' Rebellion (1994), And the Truth Shall Set You Free (1995), The Biggest Secret: The Book that Will Change the World (1999), and Children of the Matrix (2001)— self-published by his Bridge of Love Publications or David Icke Books. Discussion about the nature of consciousness is intermingled with unsourced allegations against named individuals, including that certain senior politicians are Satanic paedophiles, and that the Swine flu vaccinations are a deliberate attempt to cull the world's population.

Even verderop, onder de kop Global Elite:

Further information: New World Order (conspiracy theory)

Icke argues that humanity was created, and is controlled, by a network of secret societies run by an ancient race of interbreeding bloodlines from the Middle and Near East, originally extraterrestrial. Icke calls them the "Babylonian Brotherhood." The Illuminati, Round Table, Council on Foreign Relations, Chatham House, the Trilateral Commission, the Bilderberg Group, the IMF, United Nations, the media, military, science, religion, and the Internet are all Brotherhood created and controlled.[31]

Key Brotherhood bloodlines are the British House of Windsor, the Rothschilds, the Rockefellers, European royalty and aristocracy, and the Eastern establishment families of the United States.

Zoekopdrachten

Ik wil niet zomaar wat in de ruimte beweren. Daarom hieronder enkele links met Nederlandse Google-zoekopdrachten naar de site klokkenluideronline.nl, met (door mij waar nodig vernederlandste) kernbegrippen uit bovenstaande Wikipedia-citaten. Uit de zoekresultaten blijkt duidelijk hoezeer Micha Kat het gedachtegoed van David Icke deelt. (Bedenk steeds wel dat de Google-hits zowel van zijn artikelen kunnen komen als van commentaren daarop van anderen!)

Afwijzing gedachtegoed

Voor mij is het duidelijk dat alles wat David Icke schrijft (aangenomen dat de weergave in Wikipedia correct is) onzin is. Ik hoef daar niet lang over na te denken en ik ga ook zijn boeken niet lezen.

Mocht er eventueel toch nog iets plausibels tussen zitten, dan haak ik bij de reptilians alsnog definitief af (citaten wederom uit Wikipedia):

At the heart of his theories lies the idea that a secret group of reptilian humanoids called the Babylonian Brotherhood controls humanity, and that many prominent figures are reptilian, including George W. Bush, Queen Elizabeth II, Kris Kristofferson, and Boxcar Willie. [4]

Tussenopmerking: zou de enorme haat van Micha Kat tegen het Nederlandse koningshuis (hier een voorbeeld) voortkomen uit hun mogelijke familiebanden, of anders in elk geval vriendschappelijke omgang, met (de familie van) de Britse Koningin Elizabeth, die immers volgens David Icke (als ik Wikipedia mag geloven) een reptilian is? Maar zo niet, Bilderberg is verzonnen door Beatrix’ vader Bernhard, en Bilderberg is ook een door de reptilians aangestuurde club. Q.E.D.

He argues that human beings are the result of a breeding program conducted by a race of reptilians called Anunnaki from the Draco constellation, and that what we call reality is nothing but a "five-sense illusion," or holographic experience. The only reality is the realm of the Absolute. He believes in a collective consciousness that has intentionality; in reincarnation; in other possible worlds that exist alongside ours on other frequencies; and in acquired characteristics, arguing that our experiences change our DNA by downloading new information and overwriting the software. We are also able to attract experiences to ourselves, by means of good and bad thoughts.

In The Biggest Secret (1999), Icke introduced the "Reptoid Hypothesis." He identifies the Brotherhood as originating from reptilians from the constellation Draco who walk on two legs and appear human, and who live in tunnels and caverns inside the earth.

Zecharia Sitchin
[...]
Sitchin writes that the reptilians came to Earth for its precious metals. Icke argues that the Anunnaki came specifically for "monoatomic gold," a mineral he says can increase the carrying capacity of the nervous system ten thousandfold. After ingesting it, the Anunnaki are able to process vast amounts of information, speed up trans-dimensional travel, and shapeshift from reptilian to human form. They use human fear, guilt, and aggression as energy in a similar way, part of the reason they organize human conflict. The more negative emotion we emit, the more the reptilians absorb.

Breekpunt

In het bijzonder dit idee van shapeshifting (in het Nederlands gedaanteverwisseling genoemd, maar dan gaat het over insekten, en die kunnen dat wel echt) is voor mij een breekpunt.

Dit is geen rationeel denken meer, geen gezonde nieuwsgierigheid naar feiten. Dit is fantasie en science-fiction. Prima voor een spannend boek of een fascinerende film, maar niet als basis voor politieke standpunten, meningen over de rechtsstaat en rechtszaken, voor een wereldbeeld.

Met mensen de serieus zulke ideeën aanhangen, ben ik het fundamenteel oneens, en hun bedenksels kan, mag en wil ik niet serieus nemen. Wilt u dat wel, het staat u vrij u te laten overtuigen, bijvoorbeeld door: The Reptilian Agenda - David Icke.

Gelooft Micha Kat in reptilians?

Nu moet ik natuurlijk oppassen voor denkfouten en drogredenen, iets waarover ik zo graag anderen mag kapittelen.

Als Persoon A het eens blijkt met een groot aantal dingen die Persoon B eerder ook naar voren bracht, en persoon B vindt bovendien nog iets anders, dan bewijst dat niet dat A dat laatste ook vindt. Dat geldt zelfs als die laatste mening (hier: het geloof in reptilians) bij persoon B de basis lijkt te zijn waar al zijn andere opvattingen op rusten.

De theorie dat Micha Kat het geloof in reptilians en shapeshifting niet deelt met David Icke, maar dat zijn denken verder wel zeer verwant is met laatstgenoemde, wordt ondersteund door het feit dat Micha Kat David Icke niet vaak noemt op zijn site. Bijna alle vindplaatsen komen van Kats volgelingen, niet van Kat zelf.

Alex Jones van de site infowars.com is bij Micha Kat in elk geval wel populair, reden waarom die ook vaak genoemd wordt op Kats site, ook door Kat zelf.

Uit de Youtube-filmpjes “Alex Jones, David Icke and the Reptilians” deel 1 en deel 2 krijg ik de indruk dat Alex Jones de meeste denkbeelden van David Icke deelt, maar nou net met uitzondering van Ickes geloof in reptilians.

(Wat heeft die Alex Jones een afschuwelijke krakende stem! Hoe kan iemand met zo’n stemgebruik uitgerekend radiopresentator worden!?! Een logopedist zou hier goed werk kunnen doen. Maar zo’n afstotelijke manier van praten komt wel meer voor bij Amerikanen. Misschien vinden ze dat daar normaal. Ik ga het niet langer dan een minuut aanhoren. Het zou geen rol mogen spelen, ik moet objectief blijven, maar het lukt me niet.)

Misschien deelt dan ook Micha Kat veel denkbeelden met David Icke, maar gelooft Micha Kat niet in reptilians.

Een hele troost (of ben ik nu sarcastisch?), maar voor mij maakt het weinig of geen verschil. Onzin blijft onzin en wat waar is, is waar.

Open opstelling

Overigens: iemand die open staat voor discussie zou je gewoon kunnen vragen of hij in reptilians gelooft. Micha Kat kun je dat ook vragen (ik in e-mail of per reactieformulier; anderen ook in reactievelden), maar antwoord krijg je toch nooit. Zeker vragen over hemzelf negeert hij liever. Micha Kat is namelijk niet zo van de discussie, maar meer van de monologen.