Klauwhamers tegen de persvrijheid

Proces

Tegen Micha Kat loopt een strafrechtelijk proces. Afgelopen dinsdag, de 19e, stond hij terecht wegens o.a. smaadschrift en opruiing. Hoewel, hij stond niet, hij zat ook niet, want hij was niet komen opdagen. De behandeling ging toch door omdat die al te vaak was uitgesteld.

De bekendmaking van de uitspraak is gepland voor 5 maart.

Ondertussen is Micha Kat nog steeds onder voorwaarden vrij en schrijft hij dagelijks op zijn website.

Eerste citaat

Ik citeer uit een stuk van vandaag, getiteld “Politie en leger kiezen kant van het volk”.

(Die hoofdletters vind ik echt te lelijk voor op mijn website, zelfs in citaten, dus die heb ik vervangen door kleine letters, met alleen hoofdletters waar de normale spellingsregels die voorschrijven.)

Top secret: in Spanje, Portugal en Griekenland kiezen duizenden soldaten en agenten de kant van het volk * "Sorry dat we de criminele bankiers en politici niet mogen arresteren"

Er staat een filmpje bij dat ook op Youtube staat, gepost door het kanaal van Anti-Krieg-TV (antioorlogs-tv). Via het commentaar leidt het spoor naar een reportage in de Zwitserse krant ‘Neue Zürcher Zeitung’.

Het citaat over het arresteren van bankiers en politici is kennelijk een vertaling van Duitse weergave van teksten op de Spaanse spandoeken.

Waarom presenteert Micha Kat het als “top secret”? Hoe kan iets topgeheim zijn als je overal de beelden van een openlijke demonstratie kunt zien en kranten erover schrijven?

Of bedoelt hij dat wat erna komt topgeheim is?

* In Nederland is de politie nog erger dan in de Tweede Wereldoorlog: ze staan te popelen het vuur te openen op de burgers

Zo ja, hoe weet Micha Kat dat dan? Hoe kun je over een hele beroepsgroep weten dat die in zijn geheel met zo’n verwerpelijke mentaliteit hun dagelijks werk doet?

Dat kan niet. Het is ook buitengewoon onwaarschijnlijk dat politiemensen allemaal zo in het leven staan. Dus is deze bewering van Micha Kat smaadschrift en (iets moeilijker te bewijzen) ook laster.

Voor zulke misdrijven is Micha Kat aangeklaagd en een van de schorsingsvoorwaarden is, naar verluidt, dat hij niet opnieuw strafbare feiten zou plegen. Ik weet niet of zuiver juridisch smaadschrift altijd een concreet genoemde persoon moet betreffen, of dat het ook collectief over een hele beroepsgroep kan gaan.

De vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de grondwet en het EVRM. Maar die vrijheid is niet onbeperkt. De grenzen zijn wettelijk vastgelegd. Veel mensen weten of begrijpen dat niet. Ik schreef er al eerder over.

Tweede citaat

Mensen, het wordt tijd voor actie, harde actie tegen de MSM! Wie heeft ideeen? Demonstratie bij de NOS in Hilversum? Bezetting van De Telegraaf in Amsterdam? Verstoren van de uitzendingen van Pauw & Witwasman en Buitenhof? Posten bij de verkooppunten van kranten en iedereen die er een koopt waarschuwen voor de inhoud? Wie biedt?

Dit is hoe Micha Kat denkt over persvrijheid. Als andere media (door hem spottend MSM genoemd, de ‘mainstream media’) dingen niet benoemen die volgens hem wel belicht dienen te worden, dan schrijft hij daar niet alleen zelf wel over, nee, die andere media moet volgens hem de mond gesnoerd worden, door middel van bezettingen en verstoringen.

Een buitengewoon verwerpelijke mentaliteit vind ik dat. Ook daar schreef ik al eerder over.

Een reactie

De weinige nog gedulde reageerders op Klokkenluideronline – uitsluitend kritiekloze bewonderaars van Micha Kat – doen er vaak nog een schepje bovenop. Een ervan noemt zich “slaafNL”. Op 23 februari, 2013 at 1:57 schreef deze:


Ik ben bang dat je gelijk hebt.
Daarom ben ik voorstander om een paar heerlijke klauwhamers in te slaan en op het moment dat het zover is,
is er niet veel nodig van het volk om deze nazi’s te overmeesteren en hun wapens af te nemen.

Het enige wat nodig is, is lef en strijdlust.
Denk goed na hoe je leven er uit gaat zien als men dat niet wil inzien; dan ben je slaaf forever.

Je hebt niets meer te verliezen en kun je beter opstaan en vechten voor je vrijheid, or die trying. Niks mis mee.
Ze willen het zo, ze kunnen het dan zo krijgen.
Dat de politie en leger dat nu eindelijk in gaat zien, dat ze gewoon in de minderheid zijn, is niets dan wijsheid.

Better to die on your feet, than to live on your knees!


Ik weet niet zeker of slaafNL met “deze nazi’s” media bedoelt (misschien De Telegraaf, gezien het pro-Duitse oorlogsverleden van deze krant?) of de politie.

Indien het eerste, dan is het buitengewoon kwalijk (oproepen tot geweld tegen de vrije pers).

Indien het tweede, dan valt het (denk ik) onder het strafbare feit opruiing. En, minder erg, de titel van mijn stukje klopt dan niet.

Als een webmaster of blogmaster weet heeft van onrechtmatige of strafbare uitingen die door anderen geplaatst zijn, en hij doet er niets tegen, dan maakt hij zich medeverantwoordelijk.

Dat betekent dat Micha Kat, als hij dit commentaar laat staan, in principe (tenzij ik de juridische situatie verkeerd inschat, wat heel goed mogelijk is) hiervoor opnieuw in voorarrest zou kunnen komen. Waarschijnlijk is dat echter niet, omdat hij al een paar maal eerder niet opnieuw vastgezet is, terwijl daar m.i. wel alle aanleiding toe bestond. Het onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf dat het OM afgelopen dinsdag eiste, was gelijk aan wat Micha al heeft uitgezeten.

Maar als de rechter de eis overneemt of er weinig van afwijkt, dan krijgt Kat een voorwaardelijke straf opgelegd van ca. 6 maanden. Nieuwe strafbare feiten, of indirecte verantwoordelijkheid daarvan, kunnen dan misschien weer tot hechtenis leiden.