Meer commentaren van Wakkervrak

Reden

Ik kopieer hier bij wijze van mirror enkele commentaren van iemand die zich “wakkervrak” noemt. Ik doe dat omdat ik een stukjes citeer uit die commentaren, en ik het belangrijk vind dat de context inzichtelijk blijft, ook als die teksten later eventueel niet meer online zouden zijn.

Voor de duidelijkheid wijs ik erop, dat alles wat zo met kleur en lettertype gekenmerkt is, niet mijn tekst is, maar die van Wakkervrak!


Eerste commentaar

Wakkervrak schreef op 24 januari 2011 om 16:13:

Ik stel voor om irritante nietsdoener Rudhar totaal te negeren, dus ook niet meer wegstemmen, want dat vind hij nog leuk ook. Iedere vorm van aandacht is leuk voor deze man.. Totaal niet meer op reageren dus! Als hij dan toch doorgaat met zich suf posten, dan moet hij misschien toch maar een ‘ban’ aan zijn broek.


Tweede commentaar

Wakkervrak schreef op 18 mei 2011 om 22:28:

never ‘off topic’

Ik heb me lang afgevraagd waarom Micha zich zo gedraagt als hij zich gedraagt. Eén van de dingen die me n.l. al enige tijd in toenemende mate verbaast is dat Micha als Classicus zo’n beetje alle argumentatiefouten/redeneerfouten of drogredenen maakt die je je maar kunt bedenken. Drogredenen waar een Plato en een Aristoteles zich diep voor zouden schamen. Ik kan eigenlijk steeds minder begrijpen dat hij dit ook echt meent. Ik bedoel dat hij zelf volledig achter zijn redeneerwijzen zou staan. Bovendien lijkt het wel steeds erger en ook steeds gekker te worden. Het lijkt mij evident dat dit contraproductief is en ook daarvan zou je verwachten dat hij dat zelf ook wel in ziet. Kennelijk denkt hij er zelf anders over. Hoe kun je dit nu verklaren?

Ik schat hem in als behoorlijk intelligent en dan maak je toch niet continue van dit soort fouten, zou je zeggen.
Er zijn een aantal mogelijkheden:

1.Hij doet het onbewust, want hij meent het echt en staat ook echt achter een drogreden, maar dan is zijn blik toch op één of andere manier ernstig vertroebeld. Dit kan komen door psychische oorzaken of door frustratie of door beide. Het kan ook komen door wensdenken of door een hele sterke overtuiging dat iets zo is, maar dat het hem niet lukt om dit aan te toen. Het kan ook een combinatie van dit alles zijn, waardoor hij ergens nog wel weet dat hij het via een normale en geëigende redeneerwijze niet meer aan kan tonen en hij zich onbewust en onbedoeld de drogredenen, als volkomen legitiem, zichzelf volledig eigen heeft gemaakt.

2.Hij doet het bewust en gebruikt bewust drogredenen terwijl hij weet dat het eigenlijk oneigenlijk is. Met de eerste reden krijg ik echter steeds meer moeite, vooral omdat hij zelf ook heeft gezegd dat ‘alle middelen geoorloofd’ zijn. Ook heeft hij gezegd dat de activist uithangen niet zo zijn ding is. Misschien heeft hij daarom besloten om alle taalkundige trucs als wapen in te zetten (zijn wapen). Verder speelt mee dat hij geschoold en dus heel goed op de hoogte moet zijn van drogredenen (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden).

Misschien gebruikt hij ze dus wel bewust, omdat hij het mogelijk zo inschat dat een groot aantal mensen dit toch niet doorziet en daardoor juist in zijn verhaal gaat geloven. En dat is precies wat hij wil bereiken (daar ga ik ten minste van uit). Dat het grote publiek wakker wordt (en dat zijn vaak niet degenen die drogredenen doorzien; sterker die gebruiken ze vaak zelf ook)

Om op het tweede punt aan te haken. Een journalist die zijn goede naam en faam belangrijk vindt zal dit uiteraard niet doen, want die wil hierin absoluut geen reputatieschade oplopen. Je loopt namelijk de kans voorgoed als slechte journalist betiteld te worden en dat is wellicht nog schadelijker dan dat men je tijdelijk alleen niet zou willen omdat je een complotdenker zou zijn. Je kunt, ook al verdedig je complottheorieën, nog wel tegelijkertijd een hele goede journalist zijn en blijven. Bovendien, als een complot dan inderdaad onverhoopt toch uit mocht komen, dan ben je juist onder de journalisten in 1 klap ‘de man’ en kan de ‘gevallen ster’ ook zomaar weer in één keer tot ongekend grote hoogte stijgen. Dat is echter niet het geval als je, daarnaast en in die tijd, overduidelijk hebt gemaakt een slechte journalist te zijn door continue en in een steeds ergere mate allerlei drogredenen te gebruiken. Micha heeft er dus zelf in de allereerste plaats het allergrootste belang bij om zijn journalistieke geloofwaardigheid niet op te offeren voor de waarheid. Dat hoeft mijns inziens ook helemaal niet. Sterker nog ik denk dat de waarheid er voor de lange termijn (en er is een lange adem nodig) alleen maar beter mee gediend zou zijn als hij dit niet zou doen.

Het zou echter heel goed kunnen dat Micha denkt dat zijn reputatie als journalist toch al volledig ‘naar de klote’ is en het hem in die zin ook niet meer uit maakt wat hij doet. Het kan dus heel goed zijn dat hij zijn reputatie in het kader van zijn te bereiken doel best nog verder op het spel wil zetten (zo schat ik hem wel in). Dat is wel nobel en ook heel altruïstisch, maar slim is het niet.

Ik krijg, moet ik eerlijk zeggen, steeds meer het gevoel dat Kat het in meer of mindere mate bewust doet (maar dat komt vooral omdat ik zijn, door mij ingeschatte intelligentie, serieus neem). Ik bedoel dus dat hij bewust allerlei drogredenen gebruikt, terwijl hij weet dat dit eigenlijk niet kan en het ook niet klopt. Als het niet zo is, en dat weet hij zelf het beste, dan heeft hij waarschijnlijk toch een behoorlijk groot psychologisch probleem en zijn we wat dat betreft nog veel verder van huis. Ik denk dat hij zich nu vooral ziet als een katalysator voor het volk om de verontwaardiging te wekken. Op wat voor manier dit gebeurt is kennelijk niet meer van belang als het maar gebeurt (maar daarbij heeft hij kennelijk stilzwijgend het activistische padverlaten en stort hij zich meer op de taalstrijd).

Het kan ook zijn dat Kat denkt: “zo ben ik nu eenmaal en ik kan niet anders”. Dus ‘take it or leave it‘, Maar dat is wel een heel makkelijk excuus om jezelf wijs te maken dat je je nergens wat van aan hoeft te trekken, omdat je verandering dan niet tot de mogelijkheden rekent.

Hoe het ook zij, of hij het nu bewust doet of niet, of een beetje bewust, deels uit frustratie, deels uit weet ik veel.. In alle gevallen is het niet verstandig!! Ik hoop dat ik dat voldoende heb duidelijk gemaakt. En het is mogelijk om te veranderen. Maar veranderen begint met inzicht en daarna met de wil om te veranderen. Hopelijk draag ik (met de beste bedoelingen) wat bij aan het inzicht, maar ik begin de hoop danig te verliezen. Kat lijkt onvermurwbaar, onbereikbaar en totaal gesloten voor redelijke kritiek van mensen die ook nog eens het beste met hem voor hebben en hem steunen.

Daarna komt de wil nog. Inzicht kun je bij helpen. De wil moet volledig van Micha zelf komen. Ook daar heb ik mijn twijfels. Misschien vind hij het gewoon te leuk en misschien is het zijn manier om zich af te reageren.

Misschien zijn er wel weer lezers zijn die zeggen: “wat maakt het allemaal uit, laat hem toch hij doet toch goed werk?” “Val hem hier niet mee lastig.. dit is toch niet in zijn belang? ”

en dan zeg ik daarop alleen maar, juist omdat ik het belang van Micha werkelijk en volledig serieus neem:

“Het maakt uit”.


Derde commentaar

Wakkervrak schreef op 18 mei 2011 om 23:09:

@Geoffrey

Ik heb al een voorbeeld gegeven in een eerdere post. Ik heb het overwogen, maar ga mijn tijd en energie niet steken in het achterhalen van allerlei voorbeelden om dan duidelijk te maken wat daar vervolgens mis mee is.

Het gaat mij er om dat ik nog engiszins hoop te appelleren aan het verstand en de rede van Micha om hem daarmee tot inkeer te brengen en het maakt me eigenlijk niet zo veel uit wat anderen hier van vinden. Als je een beeld wilt krijgen van wie ik ben dan moet je maar eens eerdere posts van mij lezen. Jij hebt daar, zo blijkt, geen beeld bij, maar Micha wel.

Verder kan ik opmerken dat ik heel veel doe aan zelfonderzoek en me ook altijd afvraag of er toch niet iets in de mening van de andere zit (ook al ben ik het daar in eerste instantie niet mee eens). Ik ben ook bereid er op terug te komen als ik iets verkeerd beoordeeld heb en me ergens in vergist heb. Dat geef ik dan ook openlijk toe (zoals je ook in eerdere posts lezen). Dus je opmerking zou wel eens wat misplaatst kunnen zijn. Maar ook hiervan denk ik; misschien zit er wel wat in.. voortaan iets punctueler misschien?