Globalisme

Globalisme heeft er ook toe geleid dat China de fabriek en het postorderbedrijf van de hele wereld is geworden. Zouden anti-globalisten, zoals Thierry Baudet en zijn aan­hangers, in winkels controleren op “Made in China” en die producten weigeren, om de voor­keur te geven aan puur Nederlands fabrikaat, ook al is dat een stuk duurder? Zijn die überhaupt nog verkrijgbaar, fabrieksproducten die in Nederland gemaakt zijn?

Als de anti-globalisten dat inderdaad doen, is dat wel veel beter voor het milieu, want de productie vindt onder strengere regels plaats, en het spaart transport met vervuilende fossiele brandstoffen, voor schepen en vliegtuigen. Ook beter wat betreft arbeids­om­stan­dig­heden, en mensenrechten in het algemeen.

Eigenlijk best een linkse hobby, dit ‘Koop lokaal’. Maar anti-globalisten haten alles wat links is. Hoe zit dat eigenlijk? Kwestie van ‘De uitersten raken elkaar’?

Of is “globalisme” alleen maar een verwijtkreet, een slogan, en denken de anti’s er niet verder bij na wat het nou eigenlijk zou moeten betekenen?


20 mei 2023: een vervolg.