Hoe dan ook erg moeilijk

Toch maar weer wel

Ik dacht eerst laat dit keer maar. Maar nu door de leugens dan wel het selectief geheugenverlies van Mark Rutte de kabinetsfor­matie nog moeilijker wordt dan die door de wederom toegenomen versnippering (17 fracties!) al was, heb ik toch maar weer eens een spreadsheet alias rekenblad ingevuld.

Links weer de officiële uitslag van de parlementsverkiezingen in Nederland, nu van 15–17 maart 2021.

In het rechterblok denkbare regeringscoalities, met eerst de traditioneel berekende zetels en meerderheden. Daaruit wordt duidelijk wat ook zonder MS Excel of Libreoffice al wel evident is, eventueel met een bierviltje erbij: alleen de zittende coalitie heeft een meerderheid. En dan nog niet eens ook in de Eerste Kamer, ook al komt die in het rekenblad niet voor.

Hoogstens zou de ChristenUnie, als die echt niet meer wil, of als D66 ze er wegens enkele principiële punten liever niet bij heeft, te vervangen zijn door een andere partij.

Iets anders, over links, of over (extreem) rechts: het kan gewoon niet. Simpel. Tjeenk Willink zal best een heel slimme man zijn, en alom aanzien genieten, maar hij kan ook niet toveren.

Helpt ook nauwelijks

Nog zorgelijker is dat ook mijn supergeniale truc om de niet-stemmers als allesgoedvinders te rekenen, waar ook nog eens niemand iets in ziet, het aantal mogelijkheden maar weinig vergroot.

Vijf linkse partijen zou dan kunnen (is D66 links? En de Dierenpartij?), maar krijg dat maar eens echt op één lijn.

VVD, PVV en FvD kan dan, al dan niet met JA21 erbij, maar het is nu al bepaald geen koek en ei tussen die partijen.

De bestaande coalitie kan dan zonder de CU. Maar ja, alle andere partijen dan de VVD, dus ook D66 en het CDA, hebben een motie van afkeuring (maar niet wantrouwen) tegen Mark Rutte gesteund, nog altijd fractievoorzitter en partijleider van de VVD.

Vijf procent, 7,5 zetel

Toch maar een kiesdrempel dan? En de Eerste Kamer afschaffen?

Een kiesdrempel van 5 procent zou 26 zetels vrijmaken voor verdeling over de iets grotere partijen. Dat scheelt wel. Maar ik blijf daartegen, ook de stem van kleine minderheden moet gehoord blijven worden.