DNA-bewijs?

Bij sommigen heerst twijfel over de wijze waarop het DNA-materiaal is verkregen en onderzocht. Het DNA is vrijwel het enige harde bewijs waarop Louwes nog vast zit. Als dat niet klopt is het cruciaal, en dit aspect van de zaak is ook van eminent belang voor het vertrouwen van de samenleving in de rechtsstaat.

Hierover is een open brief (mirror) gestuurd aan de nieuwe minister van justitie, Hirsch Ballin.

Ik vind met de briefschrijver en overige ondertekenaars dat dit door een onafhankelijke instantie moet worden onderzocht. Maar hebben we die wel in Nederland? De Rijksrecherche schijnt ook onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van procureurs-generaal te vallen, en dat is de heer Harm Brouwer. Hij is duidelijk partijdig in deze zaak. Wie controleert Justitie? De minister is verantwoordelijk. Wie controleert de minister? Het parlement. Dus die moeten iets doen. Namelijk eisen dat de minister actie neemt.