Een as is geen gis

NB Artikel is niet af en dus ook nooit vertaald.